Náboženství a magie starověkého Egypta

Rosalie Davidová ve své strhující studii ukazuje, že každým aspektem staroegyptské společnosti, od vzdělávání a práva až po medicínu, zrození a smrt, prostupovalo náboženství a magie a ovládaly jej božské životní síly slunce a Nilu.

Objevujeme složitý a zajímavý svět bohů a bohyní, od Anupa, boha smrti s šakalí hlavou, po Tueret, hroší bohyni porodů; kulty posvátných zvířat; svět věštců a proroků; chrámy, obřady vztahující se ke smrti a posmrtnému životu.

Závěr tvoří glosář faraónů, královen a božstev a nový překlad egyptských říkadel.

Kniha „Náboženství a magie starověkého Egypta“ představuje základní vodítko pro všechny studenty historie a egyptologie, a zábavné čtení pro každého, kdo se zajímá o svět ve starověku.

Rosalie Davidová

Rosalie Davidová získala titul ba (bakalář) z dějin starověku a egyptologie na University College London . Její doktorská práce na University of Liverpool zkoumala využívání a funkci rituálů ve staroegyptských chrámech.

Roku 1972 zahájila svou akademickou kariéru v Manchester Museum, University of Manchester, kde je v současné době profesorkou a zabývá se egyptologií. Její práce se soustřeďuje na zavedení a rozvoj biomedicínského studia na poli egyptologie.

Roku 1973 zahájila a dosud řídí mezinárodně uznávaný projekt na výzkum mumií, Manchester Egyptian Mummy Research Projekt. Po mnoho let se věnuje rovněž přednášení na univerzitě na téma staroegyptského náboženství.

Profesorka Davidová přednášela v mnoha zemích a na cestách v Egyptě a na Blízkém východě. Působí také jako konzultantka a konferenciérka vědeckých televizních dokumentárních filmů.

Publikovala množství článků, editovala či sepsala více než dvacet knih, z nichž vyšly v poslední době The Experience of Ancient Egypt (Rout-ledge, 1990), Handbook to Life in Ancient Egypt (FactsOnFiie, 1999; druhé, revidované vydání, 2002) a ve spolupráci s Rickem Archboldem Conversations with Mummies (HarperCollins/Madison Press, 2000) .

Kniha je poměrně obsáhlá, v roce 2006 Vydalo nakladatelství BB/art.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook