Nepravý vous

Někdy se nazývá i posvátný nebo ccremoniální. Připevňoval se k bradě pomocí šňůrky nebo kožených pásků uvázaných za ušima. Nosili jej králové a také vysocí hodnostáři. Zobrazovali se s ním i egyptští bohové.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook