7. dynastie

7. dynastie

Nedoložená existence 7. dynastie vyplňuje období let 2180–2170 př. n. l. O její existenci se zmiňuje Manehto (egyptský kněz a historik žijící ve 3. století př. n. l.), ale současným bádáním není žádným způsobem doložena. Toto období je egyptology nazýváno jako První přechodná doba.

Dle záznamů Manehta je tuto dynastii tvořilo sedmesát králů během sedmdesáti dnů.
Není však jisté, že se nejednalo o obrazné přirovnání nejistého období, nestability a častého střídání králů. Pokud je tvrzení egyptského kněze a historika pravdivé, vládla 7. dynastie na stále se zmenšujícím území okolo Mennoferu. Do ostatních části Egypta však jejich moc nesahala.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook