6. dynastie

6. dynastie

Do 6. dynastie patří vládci Teti, Veserkare, Pepi I., Merenre I., Pepi II., Merenre II., Neitokret. V této době došlo k několika událostem, které měly za následek postupný úpadek autority centrální mocirozpad celého státu.

Důvodem je zejména velká moc šlechty a vnitřní rozbroje či boje o moc mezi jednotlivými monarchy, povstání nespokojeného obyvatelstva na jihu země, úpadek zemědělství a následný hladomor. Země se nakonec rozdělila na několik nezávislých částí a následuje První přechodné období.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook