Střední říše

Střední říše

1994 – 1773 před naším letopočtem je též nazýván Střední říší starověkého Egypta. Roky nejsou přesně ohraničeny, některé prameny uvádějí, že do této doby spadá i část 11. dynastie cca od roku 2040. A naopak i 13. dynastie do roku cca 1650 před n. l.

V této době procházel Egypt celkovým rozkvětem ať již územním, obchodním, či zemědělským. Za vlády Senusreta III. byla dokončena správní reforma a faraon se tak stal neomezeným a jediným vládcem Egypta. Taktéž byl zaveden královský monopol na zahraniční obchod.

Během střední říše byla též na vrcholu kultura. Například v literatuře byla napsána povídka o Sinuhetovi a dochovaly se též filosofické a náboženské texty. U soch se začaly napodobovat skutečné tváře. Též v znázornění posmrtného života došlo k určitému uvolnění. Na rakvích prostých lidí se začali objevovat texty a zdobení jako například dna rakví byly pokresleny mapami s cestou do podsvětí atd. Hrobky se vyzdobovaly modely každodenního života.

O vládcích Středního období se dovíte více na stránce: Střední říše

Chronologie historických období

Název období Začátek Konec
Předdynastické období 5300 př. n. l. 3000 př. n. l.
Archaické období 3000 př. n. l. 2700 př. n. l.
Stará říše 2700 př. n. l. 2270 př. n. l.
První přechodné období 2270 př. n. l. 2070 př. n. l.
Střední říše 2070 př. n. l. 1790 př. n. l.
Druhé přechodné období 1650 př. n. l. 1550 př. n. l.
Nová říše 1580 př. n. l. 1090 př. n. l.
Pozdní doba 1090 př. n. l. 332 př. n. l.
Třetí přechodné období 1069 př. n. l. 664 př. n. l.
Ptolemaiovská doba 332 př. n. l. 30 př. n. l.
Římská doba 30 př. n. l. 395 n. l.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook