Chronologie relativní / absolutní

časový rámec pro dějiny. Relativní chronologie staroegyptských dějin vychází zejména ze zachovaných (neúplných) seznamů jmen egyptských králů tak. jak vládli po sobě, a roků jejich vlád. Při vytváření absolutní chronologie jde o co nejpřesnější časové zařazení jednotlivých událostí a období, v Egyptě především na základě zpráv o astronomických pozorováních zatmění Slunce, Měsíce a jiných nebeských úkazů.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook