Hyksósové

řecký výraz pocházející z egyptského hekau cliasut – „vládcové cizích zemí“, kterým se označovali asijští kočovníci, později jejich vládcové, pronikající v průběhu 1. poloviny 2. tisíciletí př. Kr. do Egypta, kde založili 15. dynastii egyptských panovníků.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook