Isfet (eg.)

Výraz pro „chaos“, „zlo“, „nepořádek“, opak egyptského výrazu maat. Spojoval se především s přestupky, hříchy, hrozbami a postavou boha Sutecha.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook