Katarakt

Označení pro peřeje na vodních tocích. První nilské peřeje u Asuánu ve starověku představovaly jižní hranici egyptského státu. Oblast na sever od nich tvořila první hornoegyptský kraj (nom).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook