Královská titulatura

Od 4. dynastie sestávala z pěti titulů a pěli jmen. Čtyři z nich dostal panovník při korunovaci. Nejstarším titulem byl Hor, u kterého bylo uvedeno Horovo jméno, napsané v serechu, dále následovaly tituly: Obě paní, Zlatý Hor, Král Horního a Dolního Egypta a Syn Reův. Za každým z titulů následovalo příslušné jméno. Jména uvedená u posledních dvou titulů se psala do kartuše.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook