Nom

Výraz pro správní jednotky, na které byl Egypt již od doby 3. dynastie rozdělen; v Horním Egyptě existovalo 22 a v Dolním Egyptě 20 krajů. V jednotlivých krajích byla uctívána místní božstva.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook