Punt (eg.)

Egyptský název pro oblast východní Afriky, nejpravděpodobněji dnešního Somálska, se kterou Egypthné již od Staré říše udržovali obchodní vztahy. Dováželi odtud myrhu, kadidlo, ebenové dřevo, slonovinu a kožešiny kočkovitých šelem.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook