Stéla

Obecné užší kamenná deska s nápisy, popř. další výzdobou. Ve starém Egyptě zádušní stéla uváděla jméno a tituly zesnulého a představovala „náhrobní kámen“, před nějž zesnulému předkládaly obětiny. zesnulý na ní byl často vyobrazen. Na stéle se však zachycovaly i významné historické události a náboženské texty – jednou z nejznámějších stél je Merenptahova („Izraelská“) stéla poprvé dokládající výskyt jména Izrael.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook