Stratigrafie

Stratigrafie je geologický vědní obor, který studuje stáří sedimentárních vrstev hornin. Zkoumá prostorové uspořádání vrstev na planetárním povrchu v závislosti na čase.

Každá oblast na povrchu planety vznikala nánosy hornin, které se ukládaly v poměrně dlouhých časových obdobích. Stratigrafie určuje staří těchto vrstev na základě jejich navrstvení. Datování hornin se provádí absolutně nebo relativně (vzhledem k ostatním vrstvám). Řídí se třemi stratigrafickými zákony:

  • zákonem superpozice (překrývání vrstev)
  • zákonem stejných zkamenělin
  • zákonem ireverzibility
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook