Archaické období

Archaické období

Dalo by se říci, ze archaické období je počátkem dějin nejen starověkého, ale i současného Egypta. Někdy se také nazývá raně dynastická doba. Zároveň je to také nejrozporuplnější část dějin Egypta, kdy se názory egyptologů rozchází.

Jako archaické období označujeme téměř 500 let dlouhý časový úsek, který se řadí mezi 3000 př. n. l. a 2686 př. n. l., tedy období vlády 1. dynastie a také 2. dynastie. Dochovalo jen velmi málo památek a proto je problematické přesně určit počátek a průběh doby.  Egyptologové se ve velké míře shodují, že začíná vládou prvního faraona, za kterého je považován tradičně Meni.

Za třetí dynastie se již začaly stavět pyramidy, které nebyly „klasické“, jak je známe z pozdější doby, ale byly to stupňovité stavby. Proto je třetí dynastie řazena do Staré říše, která se také nazývá „věkem pyramid“.

Vývoj v archaickém období

V této době vrcholí vývoj písma, architektury a v neposlední řadě také rozvoj umění – koruna Horního a Dolního Egypta, postava panovníka byla znázorňovaná o mnoho větší než postavy obyčejných smrtelníků, faraon porážející palicí své nepřátele. Vznikly zde znaky, které po další tisíce let charakterizují Egypt, jak jej známe.

Panovníci a vysoce postavení státní úředníci byli pohřbíváni v mastabách. Mastaba je nadzemní stavba obvykle z nepálených cihel nebo z opracovaného kamene, která připomíná komolý čtyřboký jehlan.

Sjednocení Horního a Dolního Egypta

Horní a Dolní Egypt byl sjednocen, obyvatelé se začali seskupovat a z menších společností vznikala první města opevněná hradbami a vznikla první podoba jakéhosi státu. Existovala  Administrativním střediskem se stalo město Cenej (město This) .

Stalo se tak kolem roku 3000 př. n. l. Za tradičního sjednotitele je považován faraon Meni, který dobil celé území. Je téměř prokazatelné, že Narmer a Aha byla jedna osoba, za kterou se dnes považuje Meni.

Jeho jméno se nikde nevyskytuje a neexistuje žádný přímý důkaz, který by Meniho jednoznačně identifikoval jako jednoho ze skutečných králů první dynastie a sjednotitele. Maneth i Turýnský papyrus jej zmiňuje za seznamem bohů a polobohů, kteří vládli před ním.

Chronologie historických období

Název období Začátek Konec
Předdynastické období 5300 př. n. l. 3000 př. n. l.
Archaické období 3000 př. n. l. 2700 př. n. l.
Stará říše 2700 př. n. l. 2270 př. n. l.
První přechodné období 2270 př. n. l. 2070 př. n. l.
Střední říše 2070 př. n. l. 1790 př. n. l.
Druhé přechodné období 1650 př. n. l. 1550 př. n. l.
Nová říše 1580 př. n. l. 1090 př. n. l.
Pozdní doba 1090 př. n. l. 332 př. n. l.
Třetí přechodné období 1069 př. n. l. 664 př. n. l.
Ptolemaiovská doba 332 př. n. l. 30 př. n. l.
Římská doba 30 př. n. l. 395 n. l.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook