11. dynastie

11. dynastie

Vláda 11. dynastie (a poslední dynastie přechodného období) spadá přibližně do období v letech 2137–1994 př. n. l. Jako hlavní královské město byl zvolen Veset (spíše Vaset, řecky a známěji též Théby) Druhou polovinu od vlády Mentuhotepa II, někteří vědci již zařazují do počátku střední říše.

11. dynastie vládla přibližně v letech 2137–1994 př. n. l. a jejími vládci byly:
Mentuhotep I. – Thébský princ první přechodné doby, který se později stal prvním známým vládcem 11. dynastie. Nejdříve se jmenoval ”nejvyšší vůdce Horního Egypta” a poté začal používat jméno: „král celého Egypta“.
Antef I. – když syn Mentuhotepa I převzal po svém otci trůn, byl Egypt ještě v anarchii. Během své éry si však vybudoval pověst tvrdého vládce, který obsadil další území a kraje. Následně se nechal korunovat králem a přijal Horovo jméno Sehertauej. Od té doby se též nechal nazývat faraonem. V té době také začal rozmah Théb, ale bohužel příliš se toho do dnešní doby nezachovalo. Pohřben byl ve skalní hrobce, která se nachází na západním břehu Nilu poblíž Dra Abú‘-n-Naga. Bohužel vyloupena byla již ve středověku.
Antef II. – Trůn převzal po svém bratrovi Antefovi I a přijal jméno Vahanch. V období své vlády obsadil jižní království až po první nilský katarakt a též válčil se svými soky z Herakleopolis Magna.
Antef III. – korunovačním jménem Nachtnebtepnefer. Tento mírumilovný král zemřel přibližně po osmi letech vlády. Jeho hrobka ve skále byla vyloupena již ve starověku.
Mentuhotep II. – Syn Antefa III. byl významným panovníkem. Podařilo se mu potlačit anarchii, která v Egyptě panovala od pádu Staré říše a pokládá se tak za zakladatele Střední říše. Jeho vláda byla překvapivě dlouhá a to přibližně 51 let! Při své vládě dobyl celou zemi a sjednotil pod sebou, což mu zabralo mnoho let, vzhledem ke strategii, kterou vedl (dobytá území spravoval do té doby, dokud nehrozilo nebezpečí vzpoury, či nepokojů a teprve poté podnikal výpady na další území). Ve 14. roce své vlády porazil dolnoegyptskou 10. dynastií v bitvě u města Herakleopolis Magna.
Mentuhotep III. – syn Mentuhotepa II.. A jak se říká, jablko nepadá daleko od stromu, tak i Mentuhotep III. vládl podobně jako jeho otec.Během vlády Mentuhotepa III. vzniklo mnoho chrámů a kaplí. Taktéž se zasadil o vznik mapy, na které je zachyceno údolí Rehnu. Dodnes se zachovala kopie této mapy a jedná se tak o jednu z nejstarších map na světě.
Mentuhotep IV. – pravděpodobně syn Mentuhotepa III. byl posledním faraonem 11. dynastie v přechodném období. Jeho vláda trvala dle Turínského listu sedm let. Mentuhotep IV. byl pravděpodobně bezdětný a proto tato dynastie končí. Nástupce byl pravděpodobně jeho vezír Amennemhet.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook