Egyptské písmo

Egyptské písmo

Je to až k nevíře, jak staré egyptské hieroglyfy jsou. Jsou známé po celém světě, každý z nás někdy nějaký hieroglyf viděl.

Písmo používali hlavně kněží a úředníci, zapisovali stavy zásob obilí v Egyptě, množství zlata a dokonce vedli kroniky důležitých událostí.

Jako každé jiné písmo, i hieroglyfy se postupně vyvíjely, z obyčejného obrázkového písma do komplexního dorozumívacího nástroje čítajícího stovky symbolů. V pozdějších dobách byly hieroglyfy nahrazeny písmem koptským.

Egyptské hieroglyfy

Egyptské hieroglyfy je písmo, které bylo v Egyptě nejdéle používané a je nejstarší. První hieroglyfy se objevují ve formě krátkých hesel na kamenech a střepech. Pocházejí z doby Předdynastické, to je období přibližně 3000 let př. n. l.
Číst celé »

Egyptské písmo

V historii Egypta se postupně vytvořily tři různé druhy písma. Bylo to hieroglyfické písmo, hieratické písmo a démotické písmo. Písma se od sebe příliš neliší, představují stejný písemný systém. Hieratické a démotické […]
Číst celé »

Koptské písmo

Původní egyptská písma postupně upadala až nakonec v řeckořímské době vymizela úplně. Jejich funkci nahradilo koptské písmo.
Číst celé »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook