Egyptologie

Egyptologie

Egyptologie je věda, která se podrobně zabývá historií starověkého Egypta od počátku civilizace, kterou datujeme 5000 let př. n. l. až do přibližně 5. století n. l., kdy začíná římská doba.

Egyptologie zkoumá vše, co se egyptské civilizace týká, ať už jsou to hieroglyfy, pyramidy, chrámy a jiné památky, archeologické nálezy, texty pyramid, faraoni, náboženství nebo život obyčejných lidí.

Můžeme říci, že základy egyptologie položil již Napoleon Bonaparte, když se v letech 1798 – 1800 dostal k egyptským pyramidám. Nesnažil se je nijak poničit, protože znal jejich historickou hodnotu, ale dal je prozkoumat svými odborníky, kterých měl v armádě nemálo1.

Za zakladatele moderní egyptologie je považován  Jean-François Champollion (1790 – 1832), francouzský egyptolog, který rozluštil egyptské hieroglyfy a otevřel nám nové obzory.

Dalším významným činem v historii egyptologie byl objev neponičené hrobky, kde odpočíval slavný faraon Tutanchamon. Objev učinil Howard Carter v roce 1922.

František Lexa

František Lexa se narodil 5. dubna 1876 v Pardubicích v rodině advokáta. Byl to významný český egyptolog a vynikající znalec démotštiny, který se zasloužil o založení Českého egyptologického ústavu.
Číst celé »

Jean-François Champollion

Jean-François Champollion se narodil 23. prosince 1790 ve Figeacu v jihofrancouzské provincii Dauphine v chudé rodině knihkupce.
Číst celé »

  1. Podle historických pramenů jich bylo asi 151 – byli to zeměměřiči, astronomové, historici, inženýři a další.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook