František Lexa

 

František Lexa se narodil 5. dubna 1876 v Pardubicích v rodině advokáta. Byl to významný český egyptolog a vynikající znalec démotštiny, který se zasloužil o založení Českého egyptologického ústavu.

Ze začátku pracoval jako profesor fyziky a matematiky na střední škole, později ale zjistil, že to není jeho budoucnost a vystudoval egyptologii u A. Ermana v Berlíně a W. Spielberga ve Štrasburku.

Při studiu různých druhů písma se dostal až k hieroglyfům a zjistil, že bez důkladného poznání jazyka nelze pochopit zásadu jejich vzniku. Nic mu nebránilo v tom, aby se hieroglyfy a starou egyptštinu začal učit.

V roce 1922 se stal mimořádným profesorem egyptologie na Karlově univerzitě a v roce 1927 řádným profesorem. Zde se začal zabývat egyptskou etymologií, věnoval se egyptské filologii, literatuře, náboženství a magii, matematice a fyzice.

Jeho díla

Jeho velkolepá sedmidílná učebnice démotštiny Grammaire démotique, kterou dokončil v roce 1951, překonala všechny dosud vydané práce. Tím se František Lexa dostal na světovou špičku ve svém oboru. Celou dobu se také snažil egyptologii zpopularizovat. Pomáhal pořádat výstavy a přednášel veřejnosti o životě ve starém Egyptě. Na svém kontě má také jeden román s názvem Amennacht.

Neméně významná byla jeho překladatelská činnost.

Lexa v 50 letech poprvé v Egyptě

Ve svých padesáti letech v roce 1930 navštívil poprvé Egypt a  Tutanchamonovu hrobku.

„Dozorce mne upozornil, že jest kresliti a činiti poznámky zde zakázáno. Nezbylo mi tedy než … napnouti všechny své duševní síly, abych si zapamatoval, co se dalo. …po pěti minutách …vyšel jsem z hrobky…abych si zapsal, co jsem si zapamatoval, a shledal jsem, že díky znalosti obrazů a nápisů z jiných královských hrobů nezapomněl jsem nic.“

Ocenění

Lexa za svou činnost získal mnoho ocenění, Státní cena I. stupně, Řád republiky, Řád lidové republiky bulharské II. třídy, člen Královské české společnosti, člen Orientálního ústavu v Praze, děkan filosofické fakulty v Praze.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook