Starověký Egypt – historie

Starověký Egypt – historie

Zajímá vás starověký Egypt a jeho historie? Na stránkách Egyptologie.cz naleznete přehledně sepsané dějiny této starobylé civilizace ale nejen dějiny, také chronologický a abecední seznam egyptských faraonů s životopisy.

Neméně zajímavé je také náboženství starého Egypta. Na stránkách je seznam egyptských bohů s detailním vysvětlením významu a funkcí jednotlivých bohů.

Hieroglyfy – tajemství starověkého Egypta


Možná vás bude zajímat i písmo – egyptské hieroglyfy, jeho vývoj, rozluštění a význam pro Egypt.

Tajemné písmo starých Egypťanů je asi nejkrásnější okrasné písmo, jaké kdy člověk vymyslel. Tisíce let bylo zapomenuté a nepoužívané, ale díky neúnavné práci egyptologů můžeme dnes znovu pročítat písemné památky a rekonstruovat historii starověkého Egypta.

Dějiny starověkého Egypta


Egypt je nejstarší stát na světě a počátky jeho historie spadají až do roku 5.000 let př.n.l.

Staří Egypťané nenazývali svou zemi Egypt, toto označení neznali. Svou zem označovali několika způsoby, nejčastěji slovem Kemet -černá zem nebo jen Kem – černá půda nebo také Ta-Mery – krásná zem. Z pojmenování je patrné, jaký vztah k Egyptu měli.

Horní Egypt a Dolní Egypt


Před dávnými časy byl Egypt rozdělen na dvě samostatné země – Dolní Egypt, nacházející se v Nilské deltě (na severu) a Horní Egyp, který se rozkládal v Nilském údolí (jižně). Označení horní a dolní nesouvisí s geografickým položením, ale s tokem řeky Nil, která proudí od jihu na sever. Egypťané nazývali Horní Egypt Ta Shemau a Dolní Egypt Ta Mehu.

Rozdělení země na Horní Egypt a Dolní Egypt trvalo i po sjednocení země, od začátku až do konce. Faraon byl nazýván jako král Horního a Dolního Egypta, nosil dvojitou korunu, která neustále symbolizovala spojení obou zemí a tuto dualitu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook