3. dynastie

3. dynastie

Za 3. dynastie se na trůnu vystřídali králové Sanacht, Necerichet (Džoser), Sechemchet, Chaba a Hunej. Významným a zřejmě také nejznáměším faraonem ze 3. dynastie je Necerierchet Džoser, který začal budovatprvní rozsáhlé komplexy z kamene.

Nejvýznamější stavbou je jeho stupňovitá pyramida v Sakkáře, kterou nenavrhl nikdo jiný než slavný architekt, vezír, lékař a umělec Imhotep.Imhotep byl jako jediný ze smrtelníků prohlášen po své smrti za boha.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook