Bohové v Egyptě

Bohové v Egyptě

Tak bohatý a pestrý systém náboženství nemá snad žádný jiný národ než měl starověký Egypt,  kdy existovalo více než 2000 bohů a bohyň. Egyptští bohové byli uctíváni v hojné míře po celé zemi, v různých částech Egypta většinou vládli jiní bohové. V Thébách to mohl být Amon a v Memfidě (Mennoferu) to byl Ptah.

Egyptští bohové a bohyně měly podoby zvířat, předmětů i vymyšlených fantastických bytostí a strašlivých démonů. Mnoho bohů mělo podobu mužského těla se zvířecí hlavou, jako Anubis, Sobek a další.

Bohové Egypta se také měnily podle vůle faraona. Achnaton, známý jako král kacíř, všechny bohy svrhl a jediný bůh byl Aton.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook