Tutanchamon

Faraon Tutanchaton, jak se původně jmenoval, vládl v letech 1347-1339 př. n. l. v době velké slávy 18. dynastie. Svým trůnním jménem se jmenoval Nebcheprure. Na trůn se poprvé posadil teprve jako devítiletý chlapec a vládl devět let, zemřel v osmnácti záhadnou smrtí.

Princ Tutanchaton vyrůstal na královském dvoře v Achetatonu. Jeho otec byl faraon Achnaton (Amenhotep IV. ) a matka pravděpodobně Kije, Achnatonova druhá manželka. Nemůžeme vyloučit ani otcovství Amenhotepa III. Egyptologové stále vedou spory, kdo vlastně Tutanchamon byl. Je také docela možné, že do královské rodiny vůbec nepatřil.

Tutanchamon patří k nejproslulejším faraonům vůbec. Způsobil to objev jeho hrobky, která byla kompletní i s pohřební výbavou.  Je to paradox, protože pro egyptology je jedním z nejméně významných panovníků v historii celých egyptských dějin a mnoho se toho o něm stále neví.

Kdo byl Tutanchaton

Význam jména Tutanchaton není úplně jasný. Může znamenat „příjemného života je Aton“ , „živoucí obraz Atona“ nebo také „mocný je Atonův život“.

Tutanchaton byl u dvora svého otce nezávislý. V Achetatonu se neklaněl Atonovi, ale uctíval Atuma, který podle pověstí stvořil počátek. Princ se veřejného života příliš neúčastnil, držel se spíše v ústraní. Jeho jméno se zřídka objevuje v některých textech, ale na stélách a v hrobkách už nefiguruje.

Tutanchaton se oženil s Achnatonovou třetí dcerou, krásnou princeznou Anchesenpaaton. Anchesenpaaton byla dcera královny Nefertiti a Achnatona. Při svém sňatku byl princ Tutanchaton ještě dítětem a princezna mladá dívka.

Jeho rádce (preceptor) byl vysoký hodnostář Aje a generál Haremheb, který velel egyptskému vojsku. Aje byl „božský otec“ a vrchní velitel jednotek bojových vozů. Haremheb byl muž s nesmírnou mocí a byl skutečným vládcem Egypta, ale zatím zůstával v ústraní. Jeho chvíle teprve měla přijít. Princova korunovace se konala v Thébách, kam se celý královský dvůr vrátil, když opustili Achetaton vybudovaný jeho otcem Achnatonem.

Tutanchamon a Anchesenpaamon

Tutanchaton opustil Atonovo učení a vrátil se zpět k tradičním bohům Egypta. Se svou manželkou Anchesenpaaton přijali nová jména – Tutanchamon a Anchesenpaamon. Jeho otcem Achnatonem zavržený a zakázaný bůh Amon se opět dostává k moci.

Tutanchamon dal opravit všechny chrámy a ostatní památky, aby se do Egypta vrátilo božstvo, které bylo vyhnáno Atonem. Amonovi, ke kterému měl obrovskou úctu, dal vystavět nepřeberné množství nových soch, které se nalézají v Thébách.

Tutanchamon se nechával zpodobňovat klasicky jako každý faraon, tedy jak poráží své nepřátele. Skutečnost bylo ale jiná, Tutanchamon pravděpodobně žádné tažení nikdy nepodnikl. Za jeho vlády se mezinárodní situace příliš neměnila. Generál Haremheb měl od krále plnou moc, byl „vyvolenec krále“ a díky tomu zmařil pokusy nepřátel o invazi.

V šestém roce vlády faraona Tutanchamona dosáhl věku patnácti let a už nebyl dítě. Začal se podrobně seznamovat s povinnostmi krále a učit se vedení státu. Aje a Haremheb byli schopní rádci a jejich učení pro Tutanchamona znamenalo mnoho.

Osud je nevyzpytatelný a Tutanchamon v osmnácti letech nečekaně zemřel. Hovoří se také o královraždě ze strany Haremheba, který usiloval nejen o dvojitou korunu, ale také o krásnou královnu Anchesenpaamon. Jeho hrobka nebyla zdaleka hotová a proto museli vybrat náhradní hrob. Vybrali malou skromnou hrobku,  možná určena Ajemu.  Dělníci měli přesně sedmdesát dní na to, aby hrobku připravili. Pohřeb faraona Tutanchamona a obřad otvírání úst královské mumie řídil „božský otec“ Aje.

Dopis pro chetitského krále

Po smrti Tutanchamona se začaly dít zvláštní věci. Kráslovská vdova Anchesenpaaton napsala dopis chetitskému králi, ve kterém mu oznámila smrt faraona a požádá jednoho z jeho syna za manžela. Klínopisná verze dopisu se dochovala.

„Můj manžel zemřel. Ty máš dospělé syny. Pošli mi jednoho z nich. Provdám se za něho a udělám z něj krále Egypta. “

Diplomatické sňatky byly zcela běžnou záležitostí, ale dosadit na trůn chetitského prince byl neskutečný plán. Egypt by Chetitu na trůn nepřijal. Chetitský král Šupiluliuma na královny žádost odpověděl otázkami.

„Kde je syn krále Tutanchamona? Zemřel snad?“

Po prozkoumáná celé věci král Šupiluliuma skutečně svého syna poslal, který však do Egypta nikdy nedorazil. Po cestě byl zavražděn nebo zadr­žen, což jen zvýšilo napětí mezi Egyptem a Chetity. Jeho vraždu může mít na svědomí také právě generál Haremheb nebo Aje.

Po smrti faraona Tutanchamona se Anchesenpaaton musela vdát za Ajeho, svého dědečka. Jedině Anchesenpaaton měla dědické právo a Tutanchamon neměl žádného mužského potomka, který by zdědil korunu. Aje se stal faraonem.

Objevení hrobky Tutanchamona

Faraon Tutanchamon je nejznámější panovník z celé egyptské historie. Zapříčinil to Howard Carter, když v roce 1922 objevil jeho nevyloupenou hrobku. Jeho mumii našel až o tři roky později.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook