Kultura v Egyptě

Kultura v Egyptě

Již ve starověku byl Egypt velmi rozvinutým státem  s významnou kulturou. Egypťané znali a používali písmo od pradávna, pomocí hieroglyfů poctivě evidovali úřední záležitosti jako jsou daňové poplatky, množství zlata a zásob v paláci a nejen tam, ale také významné činy panovníků, vedli kalendář, učili se anatomii a provozovali lékařské řemeslo, sledovali oblohu a hvězdy.

Egypťané nezaostávali ani v umění. Dodnes můžeme obdivovat nádherné monumentální sochy z doby dávno minulé a to jak v muzeu tak přímo v Egyptě na původním místě, chrámy, paláce, malby na stěnách či na papyru a jiné.

Achnatonův Hymnus na Slunce

Achnatonův Hymnus na Slunce je píseň, kterou napsal král Achnaton (Amenhotep IV.) kolem roku 1360 př. n. l.
Číst celé »

Amon

Amon byl původně egyptský bůh vzduchu a později bůh slunce a vlastně Slunce samo. Spolu s dalšími bohy tvořil božské Osmero, tzv. Ogdoáda. V období Nové říše byl Amon vůbec nejvyšší bůh celého egyptského panteonu.
Číst celé »

Anubis

Anubis byl egyptský bůh mumifikace apohřebišť uctívaný v podobě černého šakala.
Číst celé »

Egyptská kniha mrtvých

Egyptská kniha mrtvých doprovází zemřelého v posmrtném životě, ve který Egypťané věřili a odhání zlé duchy. Svitky s texty zaříkadel byly uložené do hrobky v dřevěné schránce, vedle svitků ležela soška boha Usíra .
Číst celé »

Egyptské hieroglyfy

Egyptské hieroglyfy je písmo, které bylo v Egyptě nejdéle používané a je nejstarší. První hieroglyfy se objevují ve formě krátkých hesel na kamenech a střepech. Pocházejí z doby Předdynastické, to je období přibližně 3000 let př. n. l.
Číst celé »

Egyptské písmo

V historii Egypta se postupně vytvořily tři různé druhy písma. Bylo to hieroglyfické písmo, hieratické písmo a démotické písmo. Písma se od sebe příliš neliší, představují stejný písemný systém. Hieratické a démotické […]
Číst celé »

Egyptské umění – vývoj, chápání a zobrazování

Klasické egyptské umění zahrnuje přibližně třítisícileté období, po které až na malé odchylky, zůstalo téměř neměnné. Již ve svých počátcích, tedy v době archaické ( 1. a 2. dynastie ), […]
Číst celé »

Egyptský kalendář

Rok starých Egypťanů se dělil na tři roční období po čtyřech měsících, které získaly své názvy podle náboženských svátků typických pro ten či onen měsíc a z nichž každý čítal třicet dní, zbylých pět kalendářních dnů bylo věnováno svátkům rozličných božstev.
Číst celé »

Harfeníkova píseň

Harfeníkova píseň se nachází na Harrisově papyru č. 500 z 19. dynastie. Její celý název zní: „Píseň, která je v hrobce krále Antefa, Ospravedlněného, před harfeníkem“.
Číst celé »

Hathor

Hathor je egyptská bohyně, která plnila celou řadu úloh. Byla bohyní hudby, tance, lásky, krásy, ochránkyně zemřelých, které probouzela a vítala v podsvětí a dokonce také bohyně alkoholu.
Číst celé »

Koptské písmo

Původní egyptská písma postupně upadala až nakonec v řeckořímské době vymizela úplně. Jejich funkci nahradilo koptské písmo.
Číst celé »

Monoteismus ve starověkém Egyptě

Otázka monoteismu, jíž se v dnešní době zabývají nejen teologové, avšak i historici, je úzce spjata s problematikou víry, kterou proklamoval, faraón 18.dynastie, Amenhotep IV – Achnaton.
Číst celé »

Mumifikace, balzamování

Staří egypťané věřili, že smrtí člověka život nekončí. Naopak. Věřili, že smrt je pouzepřechod do jiného světa. Pro posmrtný život však muselo být tělo zemřelého náležitě připraveno.
Číst celé »

Ptah

Ptah je jeden z nejvyšších pradávných egyptských bohů, v Memfidě tvořil spolu se svou ženou Sachmetou a se svým synem Nefertumem božskou trojici. Někdy se mu také říká „Prastarý“. Je považován za stvořitele sebe sama, za tvůrce světa, vesmíru a veškeré hmoty. Býk Apis (Hapi) byl považován za jeho „Ba“ (část jeho duše).
Číst celé »

Stvoření světa podle Egypťanů

Stejně jako ve většině ostatních kultur, kdekoli na světě, je otázka vzniku světa, lidstva a všech živých bytostí, úzce spjata s náboženským cítěním a u starověkých Egypťanů toto platí přímo dvojnásobně.
Číst celé »

Thovt

Thovt byl bůh moudrosti a učenosti nebo také písma a řeči. Thovt, někdy označován jako Thot (z řečtiny), byl také bohem lékařství i kouzelnictví ztělesněný v podobě ibise nebo paviána.
Číst celé »

Usir (Osiris)

Usir (řecky Osiris) byl jednou z nejvýznamnějších postav egyptského panteonu bohů.
Číst celé »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook