Náboženství

Náboženství

V Egyptě bylo náboženství nesmírně důležité a doslova vše se točilo právě kolem něj. Vždyť už samotná podstata faraona, jako pozemské vtělení boha Hóra, mluví za vše.

Není možné zcela správně pochopit historii a vůbec celou kulturu Egypta bez pochopení podstaty náboženství starověkých Egypťanů. Náboženství jako takové bylo už v rané době velmi vyspělé.

Egypťané uctívali skutečně nevídané množství různých bohů, polobohů, duchů, démonů, známe jich téměř 2500. Funkce velké většiny z nich však není známa.

Ne všichni egyptští bozi jsou stejně důležití, někteří hráli roli jen v některých oblastech, jiní se uctívali po celé zemi.

V Egyptě byl již od pradávna polyteismus (mnohobožství), kde není uznáván jeden jediný neměnný bůh, jako mají křesťané, ale bohů hned několik. Egypťané měli boha doslova na vše (bůh písma, bůh zemřelých, bohyně spravedlnosti, bůh mumifikace a mnoho dalších). Ovšem nečekaný zvrat přišel s vládou faraona Amenhotepa IV. z 18. dynastie, známého jako Achnaton, který se pokusil o kompletní náboženskou reformu v celém Egyptě. V celé dlouhé historii Egypta to byl první a poslední pokus o tak odvážný čin.

Achnaton nastolil monoteismus a nařídil uctívání pouze jediného boha, jímž byl do té doby téměř neznámý sluneční bůh Aton. Uctívání ostatních bohů bylo zakázáno a některé dal dokonce vymazat z historie, dal odstranit nápisy v chrámech a jiné písemné odkazy, sochy zlikvidovat a chrámy boha Amona, a nejen jeho, byly na jeho příkaz uzavřeny. Jak se dalo očekávat, nemohl uspět. Na konci jeho vlády byl do Egypta navrácen lidmi milovaný bůh Amon a polyteistické náboženství.

Je možné říci, že zásadní úlohu náboženství této civilizace hrálo uctívání slunce.

Amon

Amon byl původně egyptský bůh vzduchu a později bůh slunce a vlastně Slunce samo. Spolu s dalšími bohy tvořil božské Osmero, tzv. Ogdoáda. V období Nové říše byl Amon vůbec nejvyšší bůh celého egyptského panteonu.
Číst celé »

Anubis

Anubis byl egyptský bůh mumifikace apohřebišť uctívaný v podobě černého šakala.
Číst celé »

Hathor

Hathor je egyptská bohyně, která plnila celou řadu úloh. Byla bohyní hudby, tance, lásky, krásy, ochránkyně zemřelých, které probouzela a vítala v podsvětí a dokonce také bohyně alkoholu.
Číst celé »

Ptah

Ptah je jeden z nejvyšších pradávných egyptských bohů, v Memfidě tvořil spolu se svou ženou Sachmetou a se svým synem Nefertumem božskou trojici. Někdy se mu také říká „Prastarý“. Je považován za stvořitele sebe sama, za tvůrce světa, vesmíru a veškeré hmoty. Býk Apis (Hapi) byl považován za jeho „Ba“ (část jeho duše).
Číst celé »

Thovt

Thovt byl bůh moudrosti a učenosti nebo také písma a řeči. Thovt, někdy označován jako Thot (z řečtiny), byl také bohem lékařství i kouzelnictví ztělesněný v podobě ibise nebo paviána.
Číst celé »

Usir (Osiris)

Usir (řecky Osiris) byl jednou z nejvýznamnějších postav egyptského panteonu bohů.
Číst celé »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook