4. dynastie

4. dynastie

Za vlády 4. dynastie se Egypt ocitá na vrcholku rozvoje. Vládli zde faraonové Snofru, Chufu (Cheops), Radžedef, Rachef (Chefrén), Baufre, Menkaure (Mykerinos), Šepseskaf a Thamfthis. Faraon Nebmaatré Snofrev započal budovat dvě pyramidy, Růžovou a Lomenou v Dahšůru a dokončil pyramidu v Medúmu, která patřila jeho předchůdci, faraonu Hunejovi.

V okolí pyramid se stavěly velké zádušní chrámy. V době 4. dynastie se budovaly také chrámy zasvěcené slunečnímu bohu Ré, zatím však známe dva na severozápadě od Abúsíru.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook