9. dynastie

9. dynastie

V Prvním přechodném období najdeme také 9. dynastii. Jedná se o dynastii, která vznikla ve městě Herakleopolis Magna.

Též se dochovalo několik jmen vládců jako byly Chetej I., Merikare, Neferkare III., Chetej II.. Zde bylo čerpáno z Turínského královského papyru, kde se nachází celkem 18 králů z 9. a 10. dynastie, který je však silně poškozen a nečitelný na spoustě míst. V deváté a desáté dynastii byl Egypt stále rozdělen a proto je možné, že se dynastie překrývali.  Proto nelze ani s přesností určit dobu vlády, která se dle odhadů datuje mezi lety 2160 – 2055 př. n. l..

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook