1. dynastie

1. dynastie

Za zakladatele 1. dynastie je tradičně považován král Meni, který je často ztotožňován s Narmerem. Předpokládáme, že právě on dobyl celé území Egypta včetně nilské delty a zemi sjednotil.  Zde se názory velmi rozchází, král jménem Meni se v archeologických zdrojích nikde nenalézá a probíhají stálé spory o tom, je-li Meni skutečnou postavou a je-li možné přiřadit jej k nějakému skutečnému vládci. Egyptologové tak dospěli k názoru, že Meni je vlastně Narmer.

Za vlády 1. dynastie byla založena Memfida, hlavní město obou dvou zemí. Na Nilu vyrostly přehrady, budovaly se chrámy a celý Egypt doznal kulturního rozkvětu.

1. dynastie vládla zhruba 100 let. Panovníků zde vládlo 7 nebo 9. Do této dynastie patří Meni (Narmer), Hor Aha, Džer, Vedžo (Wadži), Den, Andžbej, Semsu (Semerchet) a Kaa. Panovníci v této době museli často odrážet útoky nájezdných kmenů, nejčastěji Libijců, Nubijců a Asiatů.

Dnes je skoro jisté, že všichni králové byli pohřbeni v pohřebišti v Abydu. Dříve se egyptologové domnívali, že všichni měli dvě hrobky – jako symbol spojení Horního a Dolního Egypta.

Na konci Narmerovy a na začátku kariéry krále Hor-Aha figuruje jméno královny Neithhotep. Velmi pravděpodobně to byla Narmerova královská manželka, která vládla místo ještě velmi mladého faraona Hor-Aha. V této době byla také zavedena tradice pohřbívání s poddanými.

Vláda krále Dena začala také vládou jeho matky, královny Meretneith. Ten porazil beduíny v bitvě na východu, zreformoval administrativu a ke královské titulatuře přidal druhý titul, Nebtiho jméno.

Semerchet byl možná nelegitimním králem. Podle Manetha poskytla v době jeho vlády krize.

Posledním králem byl Kaa. Zřejmě zde nastala změna v ideologii a víře, jelikož byl poslední, kdo byl pohřben i s poddanými.

Bohužel, naše poznatky o samotné první dynastii nejsou příliš velké. Důvodem je nedostatek archeologických nálezů a jiných pramenů a neméně také fakt, že tato dynastie vládla před více než 5. 000 lety.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook