Narmer

Faraon Narmer je král 1. dynastie, vládl kolem roku 3000 př. n. l. Je velmi pravděpodobné, že je totožný s nedoloženým sjednotitelem Egypta, kterým byl Meni. Narmer je však historicky podložený, jeho existenci dokládají dokumenty pocházející z jeho doby. Je to proslulá Narmerova paleta z Hierankópole (dnešní Kóm el-Ahmar), která byla objevená v roce 1897 britským archeologem J. E. Quibellem. Dnes se nachází v Egyptském muzeu v Káhiře.

Narmerova paleta

Narmer je na jedné straně zobrazen s hornoegyptskou korunou zabíjící kyjem nepřátele, nad ním je bůh Hor jako sokol a v ruce drží spoutaný Dolní Egypt symbolizovaný papyrusovými květy.

Na druhé straně je má Narmer korunu Dolního Egypta, kráčí za nosiči standart a přehlíží mrtvé nepřátele.

Dole je zobrazen jako býk, který svými rohy rozbíjí hranice města. Narmerovo jméno je po obou stranách palety.

Narmer sjednotitel Egypta

Faraon Narmer je první král, který je vyobrazen s oběma egyptskými korunami jako symbol vlády nad Horním i Dolním Egyptem.  Podnikal daleké vojenské i obchodní výpravy. Doklady o tom byly nalezeny až v daleké Palstině a ve Vádí v poušti u Rudého moře.

Hrobka krále Narmera

Narmerova hrobka byla pravděpodobně nalezena v Ebozevu, pohřebiště starobylého hornoegyptského hlavního města Ceneje, tedy Thidy.

Hrobku tvoří hluboká jáma obložená nepálenými cihlami. Její půdorys pod zlikvidovanou nadzemní částí měří 11×9, 4m.

Po objevení hrobky jeho manželky Neithotepy u Nagády se ale ukázalo, že objevená králova hrobka je jen symbolická a pravou hrobku je potřeba teprve objevit. Může ležet někde u Sakkáry, pohřebišti prvního hlavního města sjednoceného Egypta Menneferu (Memfidy) .

Narmer, Meni a Aha v jedné osobě

Je velice pravděpodobné, že Narmer byl skutečně král Meni. Egyptští králové používali několik jmen a o některých nemusíme vědět, protože se nezachovalo dostatečné množství přesvědčivých důkazů. Velká skupina egyptologů a archeologů dokonce věří, že Narmer byl ve skutečnosti král Aha.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook