Nefertiti

Nefertiti (celým jménem Nefernefruaton Nefertiti ) je snad nejslavnější egyptská královna. Nefertiti patří do 18. dynastie a žila přibližně v letech 1367-1350 př. n. l. Její manžel byl faraon Amenhotep IV. (později se přejmenoval podle svého boha a přijal jméno Achnaton) . Byla jednou z nejmocnějších a také nejkrásnějších žen starobylého egypta. Je nevlastní matkou nejznámějšího faraona Tutanchamona.

Nefertiti porodila Achnatonovi celkem šest dcer. Protože nedala faraonovi žádného mužského potomka jako následníka trůnu, po narození šesté dcery její vliv klesá a nejsou o ní téměř žádné další památky – okolo roku 1336 př. n. l. náhle zmizela. Je možné, že upadla v nemilost a že byla z královského dvora vyloučena nebo že zemřela. O její smrti ale není žádná zmínka a přesně se neví, co se s ní stalo.

Královna Nefertiti byla synonymem pro ztělesnění ženské krásy. Její jméno by se dalo přeložit jako „nádherná žena přichází“ . Nejznámější je její nádherná vápencová busta. Dílo pochází z rukou sochaře Thutmose a pochází z roku kolem 1360 př. n. l. Nefertiti je zobrazena s vysokou modrou korunou a s nádhrerným, nezvykle jemným obličejem. Busta se nyní nachází v egyptském muzeu v Berlíně.

Odkud Nefertiti pochází

Původ královny Nefertiti není úplně jasný, existuje však několik teorií. Podle jedné byla Nefertiti mitannijská kněžna Tadukhepa, s kterou se měl původně oženit Amenhotep III. Ten si jí však nevzal a oženil se s ní až jeho syn Amenhotep IV. Druhá teorie říká, že Nefertiti byla dcera Amenhotepa III., ta je o něco méně pravděpodobná. Poslední teorie je asi nejpravděpodobnější a většina egyptologů se jí drží. Ta říká, že byla dcera královského písaře, kněze a později dokonce faraona Aje a jeho ženy Ti. Ti možná nebyla ani její matkam, o tom se egyptologové také dohadují.

Nefertiti byla velmi vzdělaná a moudrá žena, která upoutala pozornost také svým vybraným chováním. Svého manžela podporovala v náboženství a od mládí společně uctívali jediného pravého boha Atona.

V pozdější době sehrála významnou roli při vyzdvihování nového boha slunce Atona a svržení ostatních bohů v egyptě, hlavně Amona a celou jeho církev. S Achnatonem nastolili monoteismus, tedy uctívání pouze jednoho jediného boha.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook