Smenchkare

Smenchkare je další faraon, který patří do proslulé 18. dynastie. Panoval v letech 1350-1347 př. n. l. a na královský trůn usedl po smrti svého bratra, krále kacíře, kterým byl Achnaton (Amenhotep IV. ).

Již v posledních letech jeho vády zastával pozici místokrále v královském městě Théby. Po korunovaci přijal trůnní jméno Ancheprure. Jeho královská manželka byla Meritaton, dcera Achnatona.

Achnaton se o státní záležitosti téměř nestaral, staral se o svůj náboženský kult a díky tomu stát chátral. Egypt musel být řízen a Smenchkare se vlády ujmul. Podle všeho byl velice inteligentní a počínal si velmi dobře. Udržoval styky s kněžími boha Amona a byl tolerantní k Achnatonovi a jeho náboženské reformě, která absolutně zakazovala mnohobožství v Egyptě, jediný bůh byl Aton.

Záhadný faraon Smenchkare

Smenchkare je pro egyptology stále velkou záhadou a o jeho krátké vládě toho stále moc nevíme. Zemřel velmi mladý a za podivných okolností. Jedna teorie říká, že byl odstraněn kněžími boha Amona.

Jeho hrobku objevil v roce 1907 americký egyptolog Th. M. Davis v Údolí králů poblíž hrobky krále Tutanchamona, která v té době ještě nebyla objevena. Podle nálezů a zejména nápisů na hrobce se zdálo, že hrobka patřila královně Tej, jež byla jeho a Achnatonova matka, manželka faraona Amenhotepa III.

V pohřební komoře byla nádherně zdobená rakev ze zlata s mumií. Na rakvi nebylo jméno královny Tej, jak by se dalo očekávat a ani mumie nebyla ženského pohlaví. Pitva vyvrátila teorii, že jde o pozůstatky krále Achnatona. Mrtvé tělo bylo mnohem mladší. Patří mumie Smenchkarovi?

Po letech sporů se nakonec dospělo k závěru, že pravděpodobně jde o původní hrobku krále Achnatona, která se nedokončila a později byla použita pro Smenchkarea, který nečekaně zemřel a svou hrobku ještě neměl připravenou. I rakev byla pravděpodobně původně určena Achnatonovi, protože jména i tituly byly předělávány.

Jeho pohřební vybava je pro egyptology stále velký problém, protože na předmětech se vyskytují jména různých jiných panovníků. Skoro to vypadá, že výbava byla posbírána opravdu nahodile a ve spěchu.

Vyobrazení faraona Smenchkare nemáme mnoho, ejznámější je nádherná soška, která ho znázorňuje v podobě boha Usira se zženšilými rysy. Soška se dnes nachází v Paříži v Louvru, ve Státních muzeích v Berlíně pak najdeme pár nedokončených a silně poškozených reliéfů. Na jednom z nich je Smenchkare vyobrazen v těsném objetí s Achnatonen.

Kdo byl Smenchkare? Další teorie.

Jedna z teorií říká, že Smenchkare byla vlastně královna Nefertiti, která po Achnatonově smrti přijala nové jméno a krátce tak vládla. To také vysvětluje, proč se Smenchkare nechal vyobrazovat s ženskými rysy. Komu ale patří nalezená mumie mladého muže? Doufejme, že nám věda toto tajemství brzy odhalí.

V době vlády tohoto ne příliš známého faraona se Egypt utápěl ve vlně zmatků a proto máme jen minimum zpráv. Můžeme tedy pouze diskutovat.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook