Aj II.

Aj II., trůnním jménem Chepercheprure, je předposlední faraon 18. dynastie a vládl v letech 1339-1335 př. n. l. Jeho jméno se uvádí také jako Aje II. nebo Eje II.

Ajeho cesta na trůn byla velice složitá a dlouhá, musel přečkat vládu několika králů před ním, kteří vždy zemřeli za podivných okolností. Byl to hlavně Achnaton, Smenchkare a Tutanchamon. Ti tři mají jedno společné – byli pravděpodobně popraveni. Nikde však neexistují důkazy o tom, že by se o jejich cestu na věčnost postaral moudrý Aj II.

Aje II. a jeho dlouhá kariéra

Jeho dráha začala již za vlády Amenhotepa III., kterému věrně sloužil jako rádce a písař. Později pomáhal i Achnatonovi, který se věnoval náboženské reformě a zanedbával státní záležitosti. Achnaton opustil královské město Veset a založil nové – Achetaton. Aj ho následoval.

Amonovi kněží nesouhlasili a krále kacíře odstranili. Ajova moudrost s řízením státu se hodila novému mladému králi, kterým byl Smenchkare. Smenchkare vládl krátce a zemřel za podivných okolností podobně jako Achnaton. V této době byl Aj vedle generála Haremheba, velitele vojsk, nejmocnějším mužem Egypta.

Po jeho smrti se stal poručníkem proslulého nezletilého faraona Tutanchamona, původním jménem Tutanchaton. Ke změně jména ho dovedl Aj a absolutně tak zavrhl kult Atona. Aj nebyl jen poručníkem mladičkého Tutanchamona, ale také místokrálem, spoluvladařem a převýšil tak svého nepřítele Haremheba.

Aj II. konečně faraonem

Aj se dočkal. Po náhle smrti Tutanchamona se oženil s překrásnou vdovou Anchesenamon a vládl Egyptu. Tutanchamona dal pohřbít do malé hrobky, protože jeho nebyla ještě připravená. Nikdo nečekal, že zemře tak mladý, vždyť bylo mu teprve 18 let. Celou ceremonii provedl Aj – od výběru pohřební výbavy, otevírání úst až po zapečetění hrobky.

S Anchesenamon to však nebylo tak jednoduché, protože jeho žádost o ruku odmítla a dokonce požádala chetitského krále Šuppiluliumaše I. o jednoho z jeho synů o ruku. Tento fakt je doložen v chetitských pramenech:

„Říká se o Tobě všude, že máš mnoho synů. Tak mi jednoho dej! Bude mým manželem a v Egyptě králem. Což si mám vzít svého otroka, udělat ho manželem a pak si ho vážit?“

Šuppiluliumaš I. si její žádost prověřil a syna jí skutečně poslal. Haremheb však dal chetitského prince ihned po vstupu na půdu egyptských kolonií zavraždit, což k napjaté situaci mezi těmito silnými zeměmi příliš nepřispělo.

Božský otec Aj a další tituly

Jeho dcera, slavná překrásná Nefertiti, se vdala za krále Amenhotepa IV. (král kacíř – Achnaton) a stala se velkou královskou manželkou. Její kojná byla Ajeho manželka Tij a Aj získal titul „božský otec“ .

Ajeho kariéra byla velmi úspěšná a za dobu svého působení získal celou řadu titulů. Kromě „božského otce“ byl také „nositelem vějíře po králově pravici“ a „dozorcem nad královými dozorci“, dále pak „řádným písařem královým“ dokonce i „miláčkem královým“ a mnohými dalšími významnými oceněními. Nápisem potvrdil, že se neměl vůbec špatně: dostal od krále „tisíc tisíců nákladů zlata a ještě mnoho jiných věcí“.

Místo jeho spočinutí se nachází západně od Údolí králů nedaleko hrobky Amenhotepa III. Místo se nechvalně nazývá „Údolí opic“. Jeho hrobka dostala také nepříliš důstojné jméno – podle zachované části nástěnné výzdoby s obrazy dvanácti sedících opic se jí říká „Opičí hrobka“.

Jeho nástupce Haremheb se zachoval nejhůře jak mohl – dal jeho hrobku zdevastovat. I přes to se zachovalo několik reliéfů, kde je Aj zobrazen jako bůh Nilu . Fragment reliéfů se dnes nalézá v Muzeu krásných umění v Bostonu. Další jeho vyobrazení je jeho hlava bez koruny, tu najdeme v Egyptském muzeu v Káhiře a jeho obraz na nástěnné malbě v Tutanchamonově hrobce.

Relativně lépe než skutečná Ajova hrobka se však zachovala jeho původní nedokončená hrobka v Achetatonu (Amarně) . Její nástěnné reliéfy patří k nejlepším ukázkám „amarnského slohu“.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook