Ahmose I.

Král Ahmose I. patří mezi nejvýznamnější osobnosti starověkého Egypta, je zakladatel 18. dynastie faraonů a prvním panovníkem Nové říše. Vláda tohoto faraona se datuje přibližně k roku 1580–1555 př. n. l. Při korunovaci přijal trůnní jméno Nebpehtire.

Jeho největším záslužným činem bylo absolutní vyhnání pastýřských králů z dolního Egypta, Hyksósů. Obnovil nejen samostatnost Egypta a jeho jednotu, ale také rozšířil hranice, které měl Egypt v dávných dobách za nejmocnějších panovníků Staré a Střední říše.

V zemi nastolil pořádek podle tradice po více než dvěstěleté anarchii. Také nechal vyčistit zavodňovací kanály, opravit zničená města a obnovit chrámy zbourané Hyksósy.

Osvobození Egypta od nadvlády započal již jeho otec Kamose, který však zemřel při vojenském tažení.

Ahmose I. byl výborný vojevůdce a organizátor. Jeho úspěch spočíval nejspíše v tom, že okopíroval některé zbraně Hyksósů. Za jeho vlády se začaly používat bojové vozy, dlouhé válečné luky a dosavadní sekery nahradil velkými meči. Své vojsko také vyzbrojil přilbami a naučili se používat v bitvě koně. Díky této strategii získal převahu nad Hyksóským kmenem a mohl se pustit do boje.

Ahmose I. faraon, osvoboditel a vojevůdce

Se svou armádou táhl na sever Egypta, kde podle svitků vyhrál každou bitvu a nepřátelský kmen postupně vyhnal. Po velké bitvě dobil jejich hlavní město Avarida (Hatueret) a zbytek Hyksóské armády pronásledoval až do Asie, kde postupně zlikvidoval zbytek nepřátel spolu s jejich pevnostmi.

Poslední pevností byl Šaruhen. Šaruhen se nacházel u hranic dnešního Izraele a Ahmose I. ji dobil až po tříletém obléhání. Není jisté, co se stalo s Hyksóským králem – je pravděpodobné, že uprchl nebo spíše padl v bitvě.

Po vyhnání pastýřských králů z Egypta se se svou armádou vydal na jih až do daleké Núbie, která ohrožovala jižní hranice Egypta.

Po těžkých bojích i zde slavil úspěchy a nastolil pořádek. Egypt rozšířil až ke druhému kataraktu – dnešní Súdán.

Jeho další velké válečné tažení se odehrávalo v Asii, kde se probojoval až k Sírii a pod svou nadvládu dostal města i přístavy.

Hrobka krále Ahmose I.

Králova hrobka byla nalezena roku 1881 spolu s mumiemi dalších králů Nové říše v tajném úkrytu v Del el-Bahrí. Dnes je i s drahocenou pozlacenou rakví v Egyptském muzeu v Káhiře.

Dra Abú’n – Nagy je na západním břehu Nilu naproti Karnaku. Jeho hrobka je odlišná od předchozích – není to pyramida, je vytesaná do skály.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook