Thutmose III.

Thutmose III. je další významný faraon 18. dynastie. Panoval v letech 1490 – 1436 př. n. l. Do dějin se zapsal jako největší dobyvatel v historii celého Egypta. Trůnním jménem se jmenoval Menchepenre. Pozdější řečtí autoři Thutmose III. nazývali jako Mefrés nebo Misaris.

Dalo by se říci, že Thutmose III. byl nejvýznamnější panovník ze všech Thutmosů. Někteří historikové a egyptologové dokonce tvrdí, že byl ze všech králů Egypta největší.

Vždyť se mu říká dobyvatel – svými válkami získal obrovská území a překonal tak všechny své předchůdce a dokonce i nástupce.

Jak se Thutmose III. na králem stal

Jeho cesta na trůn nebyla nikterak jednoduchá. Války, na které byl důkladně připraven, začal vést hned v prvním roce po nástupu na trůn.

Thutmose III. byl králem celkem 54 let, z toho 32 let vládl samostatně. Byl synem Thutmose II. a po jeho smrti se měl stát králem – byl však příliš mladý a tak se jeho regentkou stala Hatšepsut.

Ta vládla za něj a Thutmose III. se stal králem teprve po její smrti. Téměř okamžitě po nástupu na trůn začal v Egyptě ničit její sochy a likvidovat její jména na všech stélách a na všech stavbách.

Válečné výpravy Thutmose III.

Jeho předchůdkyně a regentka Hatšepstut ztratila všechna úzeí v Asii, které získal její předchůdce Thutmose II. V Asii se vytvořila silná koalice malých zemí, kterým velel král města Kadeš. Velice nebezpečná se také stala říše Mittani, která zesílila a pro Egypt představovala asi největší nebezpečí.

V době starověkého Egypta se válčilo jen v létě, aby se vojsko mohlo zásobit z místních zdrojů. Thutmose III. tak potřeboval celkem 17 let – 17 válečných výprav do Asie, aby zvítězil a získal vše.

Nejznámější vojenská výprava je hned ta první, kdy zničil velkou kanánskou koalici v bitvě u Megidda. Núbii na jihu své země ovládl až po šestý nilský katarakt.

Hranice Egypta posunul až na území dnešní Libye a dokonce obsadil jižní pobřeží Kypru. Všechna území připojoval k Egyptu natrvalo, na nových územích stavěl pevnosti s vojenskými posádkami. Na jejich územích stavěl pevnosti, kde bývaly stálé vojenské posádky.

Co Thutmose III. postavil

Thutmose III. nebyl jen válečník, ale také významný stavitel. Velkolepé stavby najdeme na mnoha místech v Egyptě, nejvíce jich je v Thébách.

Amonův chrám v Karnaku rozšířil o šestý pylon s geografickými texty a sedmý pylon spolu s jeho čtyřmi kolosálními sochami. Zachovaly se i zbytky sváteční dvorany, která je obklopená desítkami místností a vyzdobená více než padesáti sloupy.

Z jeho doby se zachovalo velké množství jeho soch z různých materiálů a v různých rozměrech. Všechny jsou jemně zpracované a sahají po realismu.

Hrobka Thutmose III.

Thutmose III. byl pohřben v nejjižnějším výběžku Údolí králů. Jeho hrobka není příliš hluboká, ale má relativně složitý půdorys. V roce 1898 ji objevil francouzský egyptolog V. Loret.

Našel v ní dva sarkofágy, které jsou tam dodnes. Stěny zdobí krásné polychromované reliéfy, mezi nimi vynikají texty z Knihy mrtvých. Mumie Thutmose III. se dochovala, byla zachráněna z rukou lupičů současně s mumiemi jeho předchůdců zásluhou G. Maspera. Dnes je i s rakví a zbylou částí pohřební výbavy v Egyptském muzeu v Káhiře.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook