Thutmose IV.

Thutmose IV. je faraon 18. dynastie, který vládl v letech 1413 – 1405 př. n. l. Při korunovaci přijal trůnní jméno Mencheprure, řečtí autoři ho označovali jako Thutmósis.

Jeho otec byl Amenhotep II. a matka nejspíše jedna z příslušnic královského harému. Na trůn se dostal díky „božskému zásahu“.

Když si jako malý kluk hrál na lov lvů a další zvěře někde v oblasti dnešní Gízy, zastavil se u pískem zaváté sochy boha Haramecheta – Velká sfinga. Slunce dosáhlo nejvyššího bodu a na mladého prince přišel spánek. Thutmose IV. měl sen, ve kterém k němu bůh promlouvá. Slíbil mu království na zemi, bílou a červenou korunu Egyta. Na oplátku chtěl jednu věc. Boha tížil písek pouště a přál si být vykopán a očištěn.

Takto to stojí na nádherné žulové stéle, kterou nechal udělat hned v prvním roce své vlády: „Pohleď na mne, můj synu Thutmose! Jsem tvůj otec a chci ti dát království na zemi. Budeš nosit bílou korunu i červenou korunu na trůně boha země Geba. Tvým bude vše, co plodí Obě země, tvé budou poplatky ze všech cizích zemí. Hle, vidíš, že mi není dobře, bolí mě celé tělo, tíží mě písek pouště, na kterém jsem kdysi spočíval. Čekal jsem, abys vykonal, po čem toužím.“

Thutmose IV. a jeho vláda

Není však přesně známo, jak bůh svůj slib splnil. Thutmose to neměl jednoduché a měl co dělat, aby říši udržel pohromadě. Čelil osvobozeneckým snahám v podmaněných zemích, čelil narůstající síle Chetitů na severu a měl problémy i ve své vlastní zemi. Spoléhal na svou armádu a také více než jeho předchůdci na diplomacii.

S říší Mitanni chtěl uzavřít mír a chtěl se diplomaticky oženit s jednou z dcer krále Artátoma. Král mu vyhověl poté, co svou žádost sedmkrát opakoval.

Thutmose IV. byl významný král, byl velkého formátu. Zemřel po krátké vládě asi osmi let. Nedokončil většinu svých staveb, kterými chtěl vyzdobit své sídelní město Vaset. Z jeho staveb se zachovalo jen minimum a je velmi těžké přesně určit, zda-li mu skutečně patří.

Památky z doby Thutmose IV.

Z doby vlády Thutmose IV. se zachovaly nepatrné zbytky zádušního chrámu na západním břehu Nilu.

Hrobka Thutmose IV.

Pohřbít se dal v Údolí králů v nejzažším jihovýchodním výběžku.

Hrobka má celkem devět místností a pestrou polychromovanou výzdobu. Na stěnách najdeme přes 700 vyobrazení různých božstev. Vstup do hrobky j nesnadný a nebezpečný.

Dodnes se v hrobce nachází nádherný vápencový rudohnědý sarkofág se zlacenými reliéfy, který je téměř nepoškozený.

Králova mumie byla přenesena králi 21. dynastie na bezpečnější místo, kde ji roku 1898 objevil francouzský egyptolog V. Loret. V jeho pohřební výbavě byl nalezen krásný zdobený válečný vůz.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook