Mýty a legendy

Mýty a legendy

Starověký Egypt je obestřen celou škálou mýtů a legend, nemálo z nich má kořeny již v Bibli i jiné svaté knize.

Za zmínku stojí deset ran egyptských nebo například egyptské pyramidy. Skupina lidí se dokonce domnívá, že s jejich výstavbou pomáhala mimozemská civilizace.

Stále se pokoušíme tyto záhady vědecky vysvětlit, ale je to pokaždé věc dohadů a teorií. Historie sahá příliš hluboko do minulosti a není bohužel možné dojít uspokojivého a jasného výsledku.

Deset ran egyptských a věda

Ze Starého zákona je velice znám příběh o deseti ranách egyptských. Bůh tak měl prostřednictvím svého věrného sluhy Mojžíše a jeho bratra Arona osvobodit Izraelity z egyptského zajetí. Ale byl to opravdu boží zásah […]
Číst celé »

Mýtus o Eset a Osiridovi

Podle legendy vládli v dávných časech na zemi bohové lidem. Jedním z mytologických králů měl být i Osiris, který na zemi panoval spravedlivě a vedl lid k blahobytu.
Číst celé »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook