Mýtus o Eset a Osiridovi

Podle legendy vládli v dávných časech na zemi bohové lidem. Jedním z mytologických králů měl být i Osiris, který na zemi panoval spravedlivě a vedl lid k blahobytu. Měl však také bratra, jenž byl jeho pravým opakem.

Jeho bratr, jménem Seth, byl zlý a krutý a Osiridovi záviděl moc nad světem. Rozhodl se tedy, že ho zavraždí a sám místo něj usedne na královský trůn.

Seth si připravil lest, pozval svého bratra na hostinu, kde mu měl jako dar předat nádhernou rakev, avšak Seth předstíral, že si není jistý, zda je rakev dosti velká pro Osirida a tak ho požádal, aby do rakve ulehl a vyzkoušel si jí.

Osiris, netuše zradu do rakve ulehl, v tu chvíli Seth truhlu uzavřel, rozsekal ji na mnoho kusů a ty rozházel do Nilu po celém Egyptě.

Osiris měl ale milující manželku Eset, která všechny jeho kousky sesbírala a z lásky k němu, ho pomocí kouzel a čar vzkřísila opět k životu. Za přispění boha Anubise ho potom ještě nabalzamovala, čímž „oživila“ jeho tělo a obnovila všechny životní funkce, vytvořila tak i první mumii v dějinách světa.

Od té chvíle, však již Osiris nemohl být králem ve světě živých, a tak se proměnil v boha podsvětí, v boha mrtvých.

Seth za svou zradu zaplatil, Osiridův syn Hór pomstil svého otce, a bůh Seth se stal bohem zla, pouště, nehostinných a cizích zemí.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook