12. dynastie

12. dynastie

Vláda 12. dynastie se datuje přibližně do doby 1994 – 1773 př. n. l. Vláda této dynastie spadá do tak zvaného doby Střední období.

Do 12. dynastie – Střední říše spadají tyto panovníci:
Amenemhet I. – egyptský faraon, který je označován jako zakladatelem 12. dynastie. Jeho vláda spadá přibližně do let 1976 – 1947 př. n. l. U tohoto panovníka není známo jak se dostal na egyptský trůn. Dříve za vlády Mentuhepa však zastával funkci – nejvyšší  státní hodnostář. Z dobových zdrojů byl z nejvyšších kruhů ostrova Jabu či z Vesetu. Během své vlády založil nové hlavní město Ictauej, poblíž oázy Fajúm, posílil obranu Egypta a taktéž se snažil se svými sousedy vycházet v dobrém. Taktéž za jeho vlády se zvedla doprava po Nilu a karavanní cesty, podél nichž nechal hloubit studny a nechal je hlídat stálými vojenskými hlídkami. Jeho konec však nebyl slavný. Byl zavražděn během spiknutí, které vycházelo z jeho harému.

Senusret I. – syn Amenemheta I. Vláda cca 1956–1911/1910 př. n. l.
Již Amenemhet I. jmenoval Sunesreta I. jako spoluvládce, což mělo usnadnit jeho nástup na trůn po smrti otce. Tato spoluvláda trvala cca 10. let. Při vraždě svého otce se nacházel Senusret I. na vojenské výpravě v Lybii. O smrti otce se dověděl včas, aby se stihl vrátit a upevnit svou moc. Vraždu Amenemheta I totiž naplánovala jedna z jeho manželek, aby dosadila na trůn svého syna, což se jí však nepodařilo. Senusret I. se s spiklenci vypořádal tak, že již nikdo se jej nepokusil svrhnout z trůnu. Za doby jeho vlády se Egyptu velmi dařilo po hospodářské stránce. Svědčí o tom i spousta památek, z nichž se některé dochovali až dosud. Např. Bílá kaple v Karnaku, obelisk na předměstí Káhiry atd.

Amenemhet II. – syn Senusreta I., jenž vládl přibližně v letech 1910 – 1897 př. n. l.
Vláda Amenemheta II. a jeho historie není příliš známa a vysoce pravděpodobně byl jako jeho děd Amenemhet I. zavražděn. Na vraždě se měla podílet jedna z jeho manželek a eunuchové z harému.

Senusret II. – čtvrtý král egyptské 12. dynastie. Jeho vláda spadá do let 1897 – 1878 př. n. l.  Jeho vládu provázel rozkvět Fajjúmské oblasti, kde nechal vybudovat zavlažovací systém, jehož cílem bylo rozšíření polí a zemědělské půdy. Ještě za jeho vlády byly udržovány dobré vztahy s panovníky provincií v Egyptě. Ale byl jedním z posledních v dynastii, komu se toto dařilo.

Senusret III. – významný vládce 12. dynastie v letech 1872 – 1839 př. n. l.. Byl synem Senusreta II.
Faraon za své vlády dokončil správní reformu a tím upevnil své místo na trůnu, jelikož dle této reformy vládl pouze faraon. Během jeho vlády též Egypt rozšířil své území na kterých zpřísňoval přechody hranic a tím se vyvaroval nepokojů, které se občas dříve objevili při vniknutí jiných kmenů do Egypta.

Amenemhet III. – Jeho vládu provázel Egypt blahobyt a mír. Sice lid neměl žádné pravomoce, ale také nebyl Egypt v žádné vleklé válce a netrpěl hlady. Proto byl oblíbeným vládcem. Během jeho vlády se také rozrostl obchod, zemědělství a též těžba zlata v Núbii a mědi na Sinaji.

Amenemhet IV. – předposlední vládce 12. dynastie. Jeho vláda spadá přibližně do let 1786 – 1777 př. n. l. U Amenemheta IV. si vědci nejsou jistí zda je syne, Amenemheta III., či jeho vnukem. Dle všeho nastoupil na trůn v pozdním věku, jeho vláda trvala pouze 8 let. Taktéž o jeho vládě toho není příliš známo. Neměl však žádného syna a proto po jeho smrti nastoupila na trůn jeho nevlastní sestra (či teta) Sebeknofru. Předpokládá se, že byly i manželé, ale tato domněnka není nijak podložena.

Sebeknofru – poslední panovnice 12. dynastie, jejíž vláda spadá do let 1777 – 1773 př. n. l.
Jako jedna z mála egyptských královen nebyla příliš známa. Snad může být důvodem, že z této doby nezůstalo moc památek.  Sebeknofru se pyšnila titulem faraon, proto i přes její krátkou vládu se dá hovořit o plnohodnotném a právoplatném vládci Egypta. Taktéž byla znázorňována jako mužský faraon, ale s detaily, které odkazují na to, že se jedná o ženu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook