Články a zajímavosti

Články a zajímavosti

Pod pojmem starověký Egypt si mnoho lidí představí egyptské pyramidy, egyptské písmo nebo symboly, hieroglyfy, mumie a možná také posvátnou řeku Nil, symbol Egypta.

Nil pro egypťany znamenal život. Pravidelně se opakující záplavy ukazovaly, kolik bude v daném roce úrody. Podle toho se také vyměřovala půda a vypočítávaly daně. Starověký Egypt byl nejbohatší a nejrozvinutější stát na světě. Bohatství získával z podmaněných států nebo výměnným obchodem s okolními zeměmi.

Historie Egypta sahá až do doby 3. tisíciletí př. n. l., kdy se objevují první písemné zprávy. Přibližně v této době došlo ke sjednocení HorníhoDolního Egypta a začínají se psát významné dějiny egypta. Dějiny Egypta si můžeme rozdělit do několika období, které si postupně rozepíšeme.

Achnaton

Druhý díl rozsáhlé ságy o panovnících Nové říše se jmenuje Achnaton: v zemi sokolího boha. Autorem druhého dílu trilogie je Andreas Schramek a vypráví o starém egyptě z období konce 18. dynastie faraonů.
Číst celé »

Amenofis

První díl rozsáhlé trilogie se jemnuje Amenofis: v zemi sokolího boha, autorem je Andreas Schramek. Vypráví o Egyptě za vlády panovníků 18. dynastie.
Číst celé »

Bohové a démoni starého Egypta

Snad každého někdy zaujal tajemný svět egyptských hieroglyfů, pyramid, mumií, skarabů a bohů se zvířecími hlavami. Snad každý někdy vzal do ruky knížku o starém Egyptě.
Číst celé »

Bohové a králové starého Egypta

Stále populární encyklopedie Bohové a králové starého Egypta vznikla kdysi na přání čtenářů, kteří měli zájem o knihu, kde by mohli rychle a spolehlivě najít základní údaje o starém Egyptě, o historických událostech i o mýtech, o faraonech i o bozích, o úchvatných historických památkách, které stále fascinují svou velkolepostí a krásou.
Číst celé »

Chetité

Říše Chetitů vznikla asi v roce 1650 př. n. l., kdy došlo ke spojení několika menších městských států, podobně jako tomu bylo v jiných zemích starověku. Mluvili různými jazyky a pocházeli z různých kmenů.
Číst celé »

Deset ran egyptských a věda

Ze Starého zákona je velice znám příběh o deseti ranách egyptských. Bůh tak měl prostřednictvím svého věrného sluhy Mojžíše a jeho bratra Arona osvobodit Izraelity z egyptského zajetí. Ale byl to opravdu boží zásah […]
Číst celé »

Egypt velkých faraonů

Výpravná publikace, kterou napsal Christian Jacq – „Egypt velkých faraónů“, ověnčená cenou Francouzské akademie, zve čtenáře na objevitelskou cestu fascinujícím historickým dobrodružstvím panovníků, kteří vládli Hornímu a Dolnímu Egyptu, cestu dějinami civilizace, jež přetrvala několik staletí a jejíž velikost dodnes nepřestáváme objevovat.
Číst celé »

Egypťan Sinuhet

Kniha Egypťan Sinuhet je rozsáhlý historický román, který vypráví o životě epyptského lékaře. Sinuhet žije v době, kdy v Egyptě vládne osmnáctá dynastie egyptských faraonů. Na trůn usedá faraon Amenhotep IV. (Achnaton) – král kacíř, který se pokouší o odvážnou náboženskou reformu.
Číst celé »

Egyptská kniha mrtvých – rozhovor s egyptologem

Egyptská kniha mrtvých je pojem, s nímž se setkal každý, kdo se aspoň trochu zajímá o starověký Egypt. Jen málo lidí však ví, co egyptská kniha mrtvých je, jaký byl smysl tohoto magického textu a k čemu Egypťanům opravdu sloužila.
Číst celé »

Egyptské hieroglyfy čtení v minulosti

Hieroglyfycké písmo starého Egypta patří k nejkrásnějším a nejstarším systémům písma na světě. Objevilo se na úsvitu dějin egyptských dynastií ve formě obrázkového písma a používalo se přes 3000 let než zaniklo.
Číst celé »

Egyptský soudce I.

Podtitul knihy je Vyloupená pyramida. Autor Christian Jacq nám vypráví příběh spravedlivého Pasera, soudce v jedné provincii na jihu Egypta (později vezíra), a krásné Neferet, lékařky v Memfidě. Láska plná překážek.
Číst celé »

Horovo oko – vedžat

Asi nejznámější egyptský symbol je vedžat, posvátné horovo oko. V souladu s mýtem, kde Horus bojoval se Setuhem, ztratil jedno své oko.
Číst celé »

Jejich veličenstva pyramidy

Autor je Vojtěch Zamarovský. Jejich veličenstva pyramidy jsou pozváním do starověkého Egypta: k podrobné a nezřídka i dobrodružné prohlídce skutečných „kamenných zázraků na Nilu“ a zároveň nejstarších monumentálních staveb na světě.
Číst celé »

Mojžíšův útěk z Egypta a egyptolog

O tom, jestli má biblický příběh o Mojžíšovi a jeho útěku z Egypta skutečně historické jádro, se můžeme jen dohadovat.
Číst celé »

Mýtus o Eset a Osiridovi

Podle legendy vládli v dávných časech na zemi bohové lidem. Jedním z mytologických králů měl být i Osiris, který na zemi panoval spravedlivě a vedl lid k blahobytu.
Číst celé »

Náboženství a magie starověkého Egypta

Rosalie Davidová ve své strhující studii ukazuje, že každým aspektem staroegyptské společnosti, od vzdělávání a práva až po medicínu, zrození a smrt, prostupovalo náboženství a magie a ovládaly jej božské životní síly slunce a Nilu.
Číst celé »

Oko královny Nefertiti

Autor Gerald Messadié přivádí čtenáře do období života v Egyptě po smrti faraona Achnatona, který byl desátým faraonem 18. dynastie, zemřel roku 1350 př. n. l., kdy se na trůn dostává neprávem jeho manželka, královna Nefertiti.
Číst celé »

Řeka bohů I.

Řeka bohů vypráví dobrodružný příběh, který se odehrává ve starověkém Egyptě přibližně v 18. století př. n. l.
Číst celé »

Řeka bohů II.

Rok po celosvětovém úspěchu románu Řeka bohů vychází z pera mistra afrických příběhů pokračování tohoto světového bestselleru, neméně úspěšná Řeka bohů II.
Číst celé »

Řeka bohů III.

Mistrný vypravěč se vrací tímto románem do Egypta. Taita, skrytý v poušti Afriky, se po smrti milované královny Lostris věnuje modlitbám a studiu. Stává se z něho čaroděj znalý nauky prastarých bohů, adept magie a nadpřirozených sil.
Číst celé »

Řeka bohů IV.

Za vlády faraona Nefera Setiho postihne Egypt nenadálá pohroma – Nil, matka řek, vysychá a začíná umírat.
Číst celé »

Sloup ohně

Autorka Judith TarrKrálovna nám vypráví o době vlády 18. dynastie. Nefertiti patřila mezi nejkrásnější ženy starého Egypta, její manžel Amenhotep IV. byl jedním z nejpozoruhodnějších a zároveň nejzáhadnějších faraónů. Období vlády tohoto páru patří k nejslavnějším epochám v egyptské historii.
Číst celé »

Soumrak bohů

Autorem je Colin Falconer. Kniha vypráví o královně královen Cleopatře VII., královně Dvou zemí, Horní a Dolní země, Filipátor Filipatoris, bohyní milující svého otce a svůj národ – tak je na začátku knihy Cleopatra titulována.
Číst celé »

Sutehovo vítězství

Autorem je Gerald Messadié. Závěrečný díl trilogie Bouře na Nilu, jejíž děj se odehrává se starověkém Egyptě. Královna Anchesenamon se v zájmu udržení klidu a míru v zemi provdá za vlastního děda Aje, přestože ví, že dal zavraždit své předchůdce, a tím se nepřímo zasloužil i o smrt jejího milence.
Číst celé »

Tutanchamon: v zemi sokolího boha

Kniha se jmenuje Tutanchamon: v zemi sokolího boha. Autorem druhého dílu trilogie jeAndreas Schramek a vypráví o starém egyptě z období konce 18. dynastie faraonů.
Číst celé »

Tutanchamonovy masky

Toto je druhá ze tří knih do G. Messadié. Tentokrát jsme vypraveni do období po zavraždení Smenchkarea a tajemném zmizení jeho ženy Meritatony, korunního prince a jejího milence Neferhurea. Na trůn má nastoupit princezna Anchesenaton a za muže si má vzít svého bratra Tutanchatona, ale oba jsou na tento úkol ještě mladí. Anchesenatoně je 14 let a Tutanchatonovi 11 let.
Číst celé »

Údolí faraonů

Philipp Vandenberg vypráví ve své knize „Údolí faraonů“ příběh dvou mužů, kteří měli stejný cíl – znovu objevit staro­věký Egypt a jeho dávno za­niklou kulturu.
Číst celé »

Výukové lekce hieroglyfů

Po dlouhé době plné očekávání přinášíme lekce výuky hieroglyfů. Ještě není zcela jasné, jak bude tato sekce celkově obsáhlá, ale vzhledem k tomu, že 1. lekce (teoretická) je rozdělena na 12 částí (a další ještě doplníme), je už teď jasné, že minimálně na 10 lekcí celý kurz vyjde.
Číst celé »

Záhadný faraon Tutanchamon

Tutanchamon je stále téměř neznámý, paradoxně nejslavnější faraon všech dob. V posledních letech se opět o tomto panovníkovi z 18. dynastie začalo hovořit.
Číst celé »

Zasvěcení

Kniha Elisabeth Haich je mysticko-biografický román, ve kterém se prolínají staroegyptská mystéria.
Číst celé »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook