Řeka bohů I.

Řeka bohů vypráví dobrodružný příběh, který se odehrává ve starověkém Egyptě přibližně v 18. století př. n. l. Celou knihou provází Taita. Taita byl neobyčejně nadaný otrok, Řeka bohů ho popisuje jako básníka, prozaika, nadaného lékaře, architekta, válečného stratéga vynálezce i šikovného filosofa. Byl uznávaný a měl některá privilegia. Stále byl však otrok, navíc eunuch.

Taita sloužil mladé Lostris, dceři vysoce postaveného muže a faraonova přítele. Lostris si Taitu velice oblíbila ale byla zamilovaná do gerenála Tana. Lostris je krásná mladá slečna a stane se manželkou samotného faraona. Jako dar od svého otce, zlého velkého vezíra Intefa, si vyžádá svého otroka Taitu. Tak se Taita dostane do služeb samotného mocného faraona, kterým je v té době sám velký Mamos VIII. Lostris mu porodí syna, jehož pojmenuje Memos. Memos doopravdy ale nebyl faraonův syn, ale syn generála Tana.

V této době do Egypta vtrhli kočovní bojovníci z Asie. Byl to kmen Hyksósů v čele s králem Salatisem. Hyksósové doslova rozprášili egyptskou armádu, protože využívali koně a bojový vůz. Egypťané v té době neznali ani kolo a z koně měli strach. Ve velké bitvě přišel o život i faraon Mamos VIII.

Královna Lostris se ujme vlády a nezbyde jí nic jiného, než se svými lidmi opustit hlavní město Théby a vydat se do nové země na jih. Tam byli před nepřáteli v bezpečí. Tanovi porodí dvě dcery. Tanus zacvičoval své nové bojovníky, otrok Taita zhotovil kolo a bojový vůz. Egypťany naučil jízdě na koních. V královně Lostris rostl nádor a ona byla stále slabší.

Z Memose se stal faraon Tamos a dobyl zpět Egypt. Kmen Hyksósů se podařilo úplně vyhnat z Egypta až po 100 letech těžkých bojů. Příběh skončí návratem do Théb a korunovací Tamose na královský trůn.

Řeka bohů nádherně a barvitě popisuje strhující příběh ze starého Egypta. Z části je podložen skutečnými události i historicky doloženými postavami a z části geniálně vymyšlen. Koho zajímá starověký Egypt a hledá správnou knihu, Řeka bohů je ta pravá. Řeka bohů je trilogie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook