5. dynastie

5. dynastie

5. dynastii vládli králové Veserkaf, Sahure, Neferirkare, Raneferef, Šepseskare, Niuserre, Menkauhor, Džedkare a Venis. Někdy se toto období označuje jako dynastie slunečních králů.

Faraonové VeserkafVenis z této doby pokračovali ve stavbě pyramid v Sakkáře, Venisova pyramida obsahuje první Texty pyramid. Jsou to náboženské texty, které doprovázely a chránili mrtvého v cestě na onen svět.

Král Sahure začal s budováním pohřebiště u Abúsíru nacházející se severně od Sakkáry. V této době došlo k vyvrcholení vzestupu kultu slunečního boha Rea, který se započal za vlády předcházející 4. dynastie.

Protože došlo k nárůstu administrační činnosti a bylo potřeba více a více úředníků, mohli tuto práci zastávat již i lidé nekrálovského původu. Vezírem se stal i Ptahšepses, původně královský holič a manikér. Vysocí úředníci byli odměňováni pozemky i s otroky, kteří obdělávali darovanou půdu.

Moc správců a monarchů jednotlivých nomů tak rychle rostla a sociální rozdíly mezi obyvateli se zvětšovaly.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook