Texty pyramid

Soubor náboženských textů nejrůznějšího charakteru spojených s pohřebním rituálem a představami o posmrtném životě egyptského panovníka. Tyto texty, které jsou zároveň nejstarší dochovanou sbírkou náboženských textů na světě, se ve výzdobě vnitřních prostorů pyramid egyptských králů i královen objevují od konce 5. do 8. dynastie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook