Sloup ohně

Autorka  Judith TarrKrálovna nám vypráví o době vlády 18. dynastie. Nefertiti patřila mezi nejkrásnější ženy starého Egypta, její manžel Amenhotep IV. byl jedním z nejpozoruhodnějších a zároveň nejzáhadnějších faraónů. Období vlády tohoto páru patří k nejslavnějším epochám v egyptské historii.

Panování Amenhotepa IV. bývá označo­váno za revoluční. Tento faraón se zřekl všech tradičních egyptských božstev ve prospěch jedi­ného, absolutního boha Atona, na jehož počest přijal jméno Achnaton. Navzdory panovníkovu úsilí o radikální náboženský převrat velká část národa jeho bezmeznou oddanost novému kultu nesdílela.

Téměř tři a půl tisíce let staré příběhy ožívají ve vyprávění chetitské dívky Nofret, která je otrokyní na královském dvoře a osobní služebnou třetí princezny. Jejíma očima je nahlí­ženo na veřejný i soukromý život faraóna, královny Nefertiti a šesti princezen. Zájem vypravěčky se neomezuje pouze na úzký kruh panovníkovy rodiny, ale popisuje i život jeho poddaných, zvláště zvyky a kulturu houževna­tého pouštního lidu kmene Chabirů, dělníků na stavbě monumentálních královských hrobek.

Sloup ohně je zasvěcenou rekonstrukcí dávné historie, provedenou ve velkolepém stylu, je smělou hypotézou plnou živých příběhů. V poslední části své faraónské ságy autorka vychází z netradičního pojetí dějin a dramatické osudy hrdinů nechává vyústit v překvapivý závěr.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook