Egypťan Sinuhet

Kniha Egypťan Sinuhet je rozsáhlý historický román, který vypráví o životě epyptského lékaře. Sinuhet žije v době, kdy v Egyptě vládne osmnáctá dynastie egyptských faraonů. Na trůn usedá faraon Amenhotep IV. (Achnaton) – král kacíř, který se pokouší o odvážnou náboženskou reformu.

Egypťan Sihuhet je sirotek, kterého neznámí rodiče pustí v lodičce z rákosí po řece. Sinuhet připluje do rodiny chudého lékaře Semnuta a jeho ženy Kipy, kteří mít děti nemohli a proto se ho ujmou.

Chlapec se po vzoru svého otce stal lékařem. Za svůj dobrodružný život procestuje celý Egypt a dostane se až do Babylónu a Sýrie. Stane se zámožným a váženým můžem a dostane se až na královský dvůr, kde slouží jako faraonův osobní lékař. Často také výrazně ovlivňuje mnoho významných historických událostí jako smrt krále Acnatona.

V knize se objevuje celá řada historických osobností, jako generál Haremheb, Aje, Nefertiti, sochař Thutmose a další.

Mika Waltari v románu Egypťan Sinuhet ukazuje odpor k válce a násilí.

Egypťan Sinuhet je dobrodružný historický román, který rozhodně stojí za přečtení. Obsahuje mnoho historicky podložených informací spolu se smyšleným příběhem, který je navíc fantasticky napsaný.

Mika Waltari 1

Mika Waltari pocházel z rodiny luteránského pastora, jeho otec zemřel když mu bylo 5 let. Studoval teologii, kterou však nedokončil. Vystudoval filozofii, několik let pracoval jako žurnalista a začal se věnovat literatuře.

Do literatury vstoupil ve dvacátých letech jako básník a člen literární skupiny Tulenkantajat – Nositelé ohně, kde působil jako vůdčí osobností. Tato skupina se postavila proti dřívějšímu finskému tradicionalismu a propagovala orientaci na moderní evropské proudy.

Mika Waltari miloval dálky, exotické země, orient a svobodu. Měl odpor k válce. Ve třicátých letech se v jeho dílech objevují negativní tóny, které souvisejí nejen se špatnou mezinárodní situací Finska, kdy mnoho lidí žilo v bídě.

Waltari psal romány, povídky, novely, pohádky, detektivky, divadelní a rozhlasové hry či filmové scénáře. Patřil mezi velice plodné autory.

  1. 9. 1908 – 26. 8. 1979
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook