Jejich veličenstva pyramidy

Autor je Vojtěch Zamarovský. Jejich veličenstva pyramidy jsou pozváním do starověkého Egypta: k podrobné a nezřídka i dobrodružné prohlídce skutečných „kamenných zázraků na Nilu“ a zároveň nejstarších monumentálních staveb na světě.

Už starověk pokládal egyptské pyramidy za první ze sedmi divů světa a tento přívlastek jim právem zůstal dodnes. Teprve ve 20. století začali lidé stavět vyšší televizní věže a větší stadióny, než je nejvyšší a největší Chufevova pyramida u Gízy; kompaktně zastavěnou plochou a hmotností se s ní však žádná novověká stavba nemůže měřit.

Více než čtyři tisíciletí stojí pyramidy nehybně na svých místech. Svou fantastickou velikostí a geometricky střízlivou architekturou vzbuzují zvědavost a vynucují si spoustu otázek.

Jak a proč tyto stavby vznikly? Koho napadlo navršit horu kamenných kvádrů do takové výšky? A jakými prostředky to Egypťané dokázali? Co věděli o pyramidách Rekové, Římané, Arabové, jak je spatřili napoleonští vojáci? Kdo vyloupil poklady skryté v jejich pohřebních komorách? Kdo pyramidy ničil, kdo je zkoumal, kdo odhalil jejich tajemství? A kolik záhad ještě dodnes skrývají? To jsou hlavní otázky, na které přináší tato kniha odpověď, a to podle posledního slova vědy. Autor k ní nedospěl pouze studiem odborné literatury. Prověřil si ji v diskusi s předními egyptology a archeology, s nimiž sestoupil nejen obrazně, ale i osobně do hlubin egyptských dějin.

Jejich veličenstva pyramidy nejsou však jediným námětem této knihy. Jako ve svých dřívějších pracích míří autor i zde k širšímu pohledu, než naznačuje titul. Vedle prohlídky pyramid a vylíčení životních osudů jejich starověkých stavebníků a novověkých výzkumníků najde tu čtenář také přehledný a plastický obraz dějin starého Egypta: politických, hospodářských, vojenských, a zejména velkolepých dějin jeho civilizačních a kulturních výtvorů.

Kniha je doplněna chronologickými tabulkami, přehledem egyptologické literatury, mapami, plány, rekonstrukcemi pyramid (s přilehlými chrámy, mastabami a satelitními pyramidami) a také původními fotografiemi dnešního stavu.

Obsah knihy Jejich veličenstva pyramidy

KAMENNÉ ZÁZRAKY NA NILU

 • EVROPA SE DOVÍDÁ O PYRAMIDÁCH
  „Otec historie“ Hérodotos. První svědectví o pyramidách. Diodórovy a Strabónovy doplňky. Pli-nius: „Marnivá pýcha faraónů!“ Div světa Filóna Byzantského. „Starý Egypt“ — už pro „staré Egypťany“
 • KALIF AL-MAMÚN A ARABŠTÍ HISTORIKOVÉ
  Arabové dobývají Egypt. Al-Mas’údí a stejně slavní mužové o pyramidách. Poklady, jaké neviděl ani Alí-Baba. Kalifovy bořicí berany při práci. Abd el-Latif: zničení barevné pyramidy? Záhady a zrnka pravdy
 • DOBRODRUZI, VOJÁCI A HLEDAČI POKLADŮ
  Opět návštěvníci z Evropy. Reportáž od Gízy a astronom Greaves. Pococke objevuje pyramidy u Sakkáry a Dášúru. Následky Niebuhrovy zastávky v Káhiře. Silák Belzoni otevírá Chafreovu pyramidu. Plukovník Vyse: střelným prachem proti Chufevovi. Samozřejmě tam byli i Češi — už před Marií Terezií!
 • PŘÍCHOD EGYPTOLOGŮ
  Napoleon pod pyramidami. „Egypt jako na dlani“. Klíč ke všem tajemstvím: hieroglyfy! Cham-pollionova a Lepsiusova výprava. Od objevů k poznatkům: Mariette, Maspero, Petrie. Egypto-logové našeho století. „Triumf vědy“

OTÁZKY A ODPOVĚDI Z ŘÍŠE MRTVÝCH

 • POHLED DO EGYPTSKÝCH DĚJIN
  „Dar Nilu“. Prameny a problémy historiků. Lid, jazyk, písmo; vznik státu. Archaická doba a Stará říše. Mezidobí zmatků a Střední říše. Pět století Nové říše. Pozdní a ještě pozdější doba. Kdy skončil starověký Egypt?
 • NÁBOŽENSTVÍ, MUMIE A HROBKY
  Náboženství cizí už Řekům. Kult slunce, kult zvířat, zbožštění krále. Mýty a představy o posmrtném životě. Především je třeba zachovat neporušené tělo! Rady a věci potřebné pro onen svět. Místa posledního odpočinku
 • JAK SE ZRODILA PYRAMIDA?
  Na počátku byla jáma v písku. Hrobka zvaná ma-staba. Přechod k stupňovité pyramidě. Architekti, kameníci, dělníci. „Zde ještě opravdu není vše úplně jasné“. Krystalizace tvaru: tři mezičlánky. „Pravá pyramida“

PYRAMIDY VE SVĚTLE VĚDY

 • STUPŇOVITÉ PYRAMIDY Z POČÁTKŮ STARÉ ŘÍŠE
  K pyramidám se jezdí z Káhiry. Mennofer čili Memfis a jeho „Město mrtvých“. Džoserova pyramida u Sakkáry: nejstarší ze všech. Prázdný sarkofág krále Sechemcheta. Sedm záhadných pyramid z třetí dynastie. Trosky u Médúmu
 • „HORY FARAÓNŮ“ ČTVRTÉ DYNASTIE UGÍZY
  Odbočka do Dášúru. Konečně Velká pyramida! Po Chufevovi Chafre. „Božský je Menkaure“. Otázky tváří v tvář Sfinze. Gízské staveniště před 4 500 léty. Abú Roaš a „Mastaba faraóna“
 • PYRAMIDY PÁTÉ A ŠESTÉ DYNASTIE
  „Čistá jsou místa krále Veserkafa“. Komplex pyramid u Abúsíru. Odchylka od astronomického severu, která se rovná nule. Nové pyramidy na bílé sakkárské pláni. Texty z podzemí: básně a barvy. Abova minipyramida

Kniha má 331 stran, které rozhodně stojí za přečtení. Jedná se o třetí přepracované vydání knihy.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook