Egypt velkých faraonů

Výpravná publikace, kterou napsal Christian Jacq„Egypt velkých faraónů“, ověnčená cenou Francouzské akademie, zve čtenáře na objevitelskou cestu fascinujícím historickým dobrodružstvím panovníků, kteří vládli Hornímu a Dolnímu Egyptu, cestu dějinami civilizace, jež přetrvala několik staletí a jejíž velikost dodnes nepřestáváme objevovat.

Historie starého Egypta, jak ji známe dnes, vykazuje řadu temných míst. Skutečně historické materiály jsou bez ohledu na množství existujících dokumentů vzácností. Nacházíme je náhodně roztroušeny na památkách a ve vyprávěních o činech králů. Cenné záchytné body nám poskytují seznamy a texty psané na zdech chrámů a hrobek, na předmětech nebo papyru. Z třiceti dynastií lze s určitou přesností vylíčit historické osudy jen asi u třetiny – a to ještě jen částečně.

Panorama jedné z nejstarších známých civilizací, která je důležitou součástí historického dobrodružství lidstva, před námi odkrývá galerii portrétů největších faraónů Egypta. Chufu, Senusret, Hatšepsut, Thutmose, Amenhotep, Achnaton, Tutanchamon, Ramesse, Kleopatra – jména zároveň vzdálená i blízká nám připomínají civilizaci faraónů a dlouhou linii dynastií.

Středem egyptského myšlení, egyptské historie a egyptské společnosti byl král. Vládce egyptského státu neuplatňoval svou svrchovanost v úzkém rámci politiky, jak ji chápeme dnes.

Faraón byl potomkem bohů, kteří vládli nebi i zemi. Sám jsa bohem, přebíral po svých slavných předcích dědictví, nad kterým měl bdít jako nad nejvzácnějším pokladem: egyptskou zemi. Byl vybírán za panovníka bohem Ra již „ve vajíčku“, jak říkali Egypťané. Cílem této solární alchymie bylo vytvořit sluneční bytost, jež byla plodem spojení boha a smrtelníka. V důsledku toho nesmíme nikdy na činy faraónů pohlížet z čistě světského hlediska.

Byli připravováni pro velice osobité pojetí moci a jejich náboženská úloha byla vždy prvořadá. Zásadní význam mělo tak faraónovo spojení s kosmem. Pro Egypťany byl sluncem, jehož paprsky pronikaly všude. To on zaháněl z Egypta temnoty. Jako nositel životní síly byl jediným vykladačem boží vůle. Tato moc mu nepropůjčovala despotická práva, ale činila jej odpovědným za materiální i duchovní život v jeho říši.

Kniha Egypt velkých faraónů je doplněna obrazy Vladimíra Pechan a ilustracemi Radko Pechara.

Christian Jacq

Christian Jacq je historik, egyptolog esejista a romanopisec. Je autorem několika desítek publikací, článku i románu na téma starověký Egypt. Za knihu Egypt velkých faraonů byl ověnčen cenou Francouzské akademie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook