Faraón

Výraz pro egyptského panovníka, který vychází z původního termínu per aa – „velký dům“; vztahoval se na obyvatele královského dvora a paláce. Od Nové říše se používal pro označení samotného panovníka.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook