Sutehovo vítězství

Autorem je Gerald Messadié. Závěrečný díl trilogie Bouře na Nilu, jejíž děj se odehrává se starověkém Egyptě. Královna Anchesenamon se v zájmu udržení klidu a míru v zemi provdá za vlastního děda Aje, přestože ví, že dal zavraždit své předchůdce, a tím se nepřímo zasloužil i o smrt jejího milence.

Sňatkem pozvedne Aje na trůn, po němž dlouhá léta prahl, k veliké nelibosti vojevůdce Haremheba, Ajova odvěkého soka.

Po Ajově smrti Anchesenamon rozhodně nechce připustit, aby na trůn Obou zemí usedl Haremheb. Napíše proto chetitskému králi Šuppiluliumovi dojemný dopis, v němž ho žádá o ruku jednoho z jeho synů, protože nechce, aby spolu s ní vyhasla i dynastie Thutmosovců. Haremheb zuří…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook