Tutanchamonovy masky

Toto je druhá ze tří knih do G. Messadié. Tentokrát jsme vypraveni do období po zavraždení Smenchkarea a tajemném zmizení jeho ženy Meritatony, korunního prince a jejího milence Neferhurea. Na trůn má nastoupit princezna Anchesenaton a za muže si má vzít svého bratra Tutanchatona, ale oba jsou na tento úkol ještě mladí. Anchesenatoně je 14 let a Tutanchatonovi 11 let.

Proto je Aj, bratr královny Teje, otec královny Nefertiti, děd královny Meritaton a Anchesenaton, zvolen regentem obou zemí do doby Tutanchatonovi plnosletosti, tedy 15 let. Kvůli započaté obnově všech původních kultů bohů si král s královnou změní jména na Tutanchamon a Anchesenamon.

V období Ajova regentství se pokusí jeden velmož jménem Apihetep ovládnout Horní zemi, ale špehové kněze Humose včas odhalili a zastavili ho. Při soudním líčení se ovšem všichni v zákulisí shodnou, že kdyby měli jednat podle srdce a ne podle litery zákona, tak by Apihetepa nikdy nedali zabít, ala nasadili by mu dvojitou korunu na hlavu. Podle všeho byl Aj spojen s Apihetepem ? měl mu dát místo vezíra poté, co by se stal faraonem, ale jelikož jeho vnučka Meketaton zemřele ? otrávila se spacími kuličkami stejně jako její matka, tak na něho jaksi opomněl, jelikož dostal pouze místo regenta.

V patnácti letech dosedl král Tutanchamon na trůn a s okamžitou platností sesadil Aje z trůnu a udělal z něho vezíra dolního království a jeho zetě Haremheba ? vrchního velitele vojenských sil ? vezírem horního království. Tím Aje podlal do ?vahnanství?, které měl ve své vlastní vile a Achmínu.

Tutanchamon hodně honosně a draze obnovoval v zemi kulty starých bohů, ale jeho chybou bylo to, že se nechával vyobrazovat jako hlavní bůh s božskou korunou atef ? volí rohy s měsícem. Jeho sošky zaplavily Egypt jako kobylky, prodávaly se všude, kde to jen bylo možné.

Mezitím jeho žena Anchesenamon měla milostný poměr s Paserem ? Pánem koní. Paser byl také jmenován do zastoupení krále ve věcech plozní dětí, takže jejich vztah dostal zákonné oprávnění.

Po asi pěti letech vlády Tutanchamona bylo veliké zemětřesení a podle tohoto autora byl 21 dní po tomto otřesu země zabit. Uklouzla mu hůl když se zvedal z trůnu a spadl ze schodů dolů. Byl na místě mrtev. Osobní poradce krále a bývalý vezír obou království Tutu obvinil Pentjua, bývalého královského lékaře Achnatona ? mimochodem též zabil Achnatona, Nefertiti ? že králi do té hole strčil a díky tomu byl zabit.

Aj byl povolán zpět do hlavního města, do Théb na pohřeb Tutanchamona a opět se stal regentem. Měl na starosti zařízení pohřbu Tutanchamona a udržet jeho soka o trůn Haremheba co nejdál od Théb.

Tutanchamon byl pohřben v malé hrobce ve čtyřech rakvích. První, třetí a čtvrtá zobrazovala Tutanchamona, ale ta třetí byla ukradena z hrobky Smenchkarea, kterou Tutanchamon nechal přestavět.

Aj těsně po pohřbu požádal královnu Anchesenamon o ruku.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook