Oko královny Nefertiti

Autor Gerald Messadié přivádí čtenáře do období života v Egyptě po smrti faraona Achnatona, který byl desátým faraonem 18. dynastie, zemřel roku 1350 př. n. l., kdy se na trůn dostává neprávem jeho manželka, královna Nefertiti.

Nefertiti uchvátila trůn za pomocí svého otce Aje, avšak po pár dnech byla zabita, stejně jako její manžel, jedem. Po Nefertitiném krátkém panování se vlády ujal právoplatný vladař Smenchkare, který přijal své jméno po bohu Atonovi – Ancchhepruru, ten, kterého miloval Nefercheprure. Smenchkare se též netajil svou homosexualitou, avšak i když se oženil s královou první manželkou Meritaton (Achnatonova nejstarš dcera), potají sdílel lože s královským lékařem. Meritaton měla naopak milence – Neferherua, který byl z počátku královským písařem a nakonec se z něho stal správce královniných voňavek. S ním také počala dítě, ačkoli bylo oficiálně pokládáno za dítě Smenchkara.

Po Smenchkarově nástupu na trůn se začalo dít mnoho věcí. Smenchkare navrátil Egyptu původní božstvo a Atona zavrhl, přemístil dvůr zpět do Théb a usmířil si tím lid i kneží. Tímto krokem sice zíkal lásku své země, avšak vytvořil si nepřítele na život a na smrt – svého příbuzného z manželčiny strany, děda Meritaton Aje. Ten dlouho vyčkával a velmi doufal, že jeho vnučka neporodí syna, nýbrž dceru, ale nestalo se tak. Porodila syna Amenhotepa, avšak dlouho se netěšil přízni egyptského lidu.

Po porodu se Aj téměř zalkl. Teď už nikdy nebude mít právo na trůn, protože Egypt má mužského potomka. Ale přeci by mohl dosáhnout na tu moc, kterou měl vždy tak blízko před sebou. Stačilo by zbavit se Meritaton a Smenchkara. On jako Amenhotepův praděd by tím měl nárok na regentství nad zemí do Amenhotepovy plnoletosti, ale kdo tu říká, že by se toho dožil? V hlavě se mu zrodil zákeřný plán. Zbaví se těch dvou stejně jako se zbavil Achnatona – nechá je otrávit.

Svůj plán dal brzy na to vyplnit. Sehnal si jed ze země Cush (dnešní Súdán) a chtěl je dát otrávit skrze Smenchareova a Meritatonina milence. Avšak jejich milenci je nezradili a pověděli svým drahým o plánu jistého člověka. Co jim nabídl každému zvlášť i to, jak vypadal. Aj se ovšem pojistil aby dosáhl svého účelu. Najal si na vraždu Smenchkara ještě navíc jeho bývalého milence, který upadl do zapomenutí a ten svůj úkol skvěle vyplnil. Smenchkare byl zabit a jeho žena Meritaton i s milencem a dítětem uprchli daleko za hranice Egyptské říše. Tím končí první díl ze tří.

Achnatonovo původní jméno bylo Nefercheprure Vaenre Amenhotep, avšak toto jméno nepřijal, jelikož nikdy neuctíval boha Atona. Proto ostatní bohy zavrhl a jako jediného boha jmenoval slunce – egyptsky zvané aton – a prohlásil jej za jediného boha. Tím si proti sobě poštval veškeré kněžstvo a prostý lid. Ještě více Egypt rozhněval tím, že hlavní město přemístil z Théb do Achetatonu (Atonův obzor) . Zde se uctíval nový bůh, byla zde uváděna nová móda v odívání i chování. Doteď se jistě neví, jestli byl Achnaton odstraněn dýkou, nebo jedem a ani se neví, proč se stal Smenchkare spoluvládcem namísto Nefertiti. Kolem těchto údajů je stále mnoho dohadů. Vše ostatní jsou historicky doložené fakty až na údajnou vládu královny Neferitit. Ta totiž nikdy na trůn podle egyptologů nedosedla. Zajímavé ovšem je, že byla nalezena její busta s velkou modrou korunou znázorňující panovaní. . .

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook